Rekrutacja - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Rekrutacja

Widok z drona na wejście główna

Numery telefonów

Oddajemy do Państwa dyspozycji numer telefonu do sekretariatu Ośrodka, pod którym mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat rekrutacji w naszej placówce.

Kontakt w godz. 8:00 - 14:00 pod numerami tel:

 • (81) 466 42 12
 • (81) 747-50-75
 • (81) 747-66-68 wew. 11

Wnioski o przyjęcie

Wnioski i dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Ośrodka lub przesyłać na adres mailowy: poczta@sosw1.lublin.eu (z dopiskiem Rekrutacja w temacie).

W chwili obecnej prosimy składać (przesyłać):

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania poniżej)
 • dla zainteresowanych wniosek o przyjęcie do internatu (do pobrania poniżej)
 • skan bądź czytelne zdjęcie orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej.
 • W terminie późniejszym będziemy Państwa prosić o dostarczenie pozostałych dokumentów (szczegóły do ustalenia telefonicznie lub mailowo).

Nasz Ośrodek

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Lublinie wchodzą:

Ważne
Pobyt w świetlicy
Dla uczniów wymagających szczególnej opieki zapewniony jest pobyt w świetlicy przed i po zajęciach, a także bezpłatny transport.
Ważne
Warunkiem przyjęcia
ucznia do szkół jest uzyskanie skierowania do kształcenia w naszym Ośrodku, z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39. W tym celu należy złożyć podanie do Starostwa Powiatowego zgodnie z miejscem zamieszkania z prośbą o umożliwienie dalszego kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Lublinie. Do podania należy dołączyć kopię Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Dokumenty

Komplet dokumentów (do pobrania poniżej):

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • wniosek o przyjęcie do internatu
 • życiorys
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty*
 • trzy zdjęcia
 • karta zdrowia
 • książeczka zdrowia dla kierunków spożywczych
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu**
 • inne dokumenty uwzględniające dodatkowe informacje o kandydacie (np.: opinia, wywiad środowiskowy, decyzja sądu, dane o stanie zdrowia, itp.).

* Dotyczy kandydatów do szkoły branżowej.

** Skierowanie na badania lekarskie, w celu uzyskania zaświadczenia o przydatności do zawodu wydaje szkoła po otrzymaniu dokumentów ucznia (badania są bezpłatne).

Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej kształci uczniów w następujących kierunkach zawodowych:

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w trzyletnim cyklu kształcenia pozwala uczniom nabyć umiejętności z zakresu:

 • obsługi maszyn i urządzeń biurowych
 • gospodarstwa domowego
 • rękodzielnictwa
 • krawiectwa
 • ogrodnictwa
 • stolarstwa