Stolarz - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Stolarz

Ważne
Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent trzyletniej branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:

  • wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
  • wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń w stolarstwie,
  • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Do wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych zaliczają się np.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, sanki, zabawki itp. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze, na ich podstawie wykonuje elementy. Sam również sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie oraz wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość oraz konserwuje przedmioty z drewna i materiałów drewnopochodnych. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci w zawodzie stolarz znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych zakładach branży drzewnej, głównie w fabrykach mebli, zakładach stolarskich, w przedsiębiorstwach produkujących tworzywa drzewne, w tartakach, zakładach produkujących stolarkę budowlaną, galanterię drzewną. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Zatrudnienie mogą znaleźć zarówno na lokalnym, regionalnym rynku pracy, jak również w krajach UE.

Ważne
Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły branżowej I stopnia w zawodzie stolarz może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, gdzie zdobywa drugą kwalifikację DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych, na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i uzyskaniu dyplomu technika technologii drewna może przystąpić do matury i rekrutacji na wyższe uczelnie.
Ważne
Egzamin OKE
Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.