Kadra pedagogiczna - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Kadra pedagogiczna

W roku szkolnym 2023/2024 kadrę pedagogiczną stanowi 114 nauczycieli i wychowawców. Jest to zgrany i twórczy zespół pedagogów oddanych całym sercem młodzieży specjalnej troski. Wysoki poziom kwalifikacji, ogromna wiedza i doświadczenie w pracy z młodzieżą sprawia, że nasz Ośrodek jest jednym z wiodących w regionie, a nawet w kraju.

Kadra kierownicza

  • Dyrektor mgr Marcin Rakowski
  • Wicedyrektor mgr Joanna Bidyńska
  • Wicedyrektor mgr Iwona Klukowska - Fryc
  • Wicedyrektor mgr Marta Mendelska