Informacje dla rodziców


Informacja o dodatkowych dniach wolnych:

  • 09-11-2020 (poniedziałek)
  • 10-11-2020 (wtorek)
  • 04-06-2021 (piątek) po święcie Bożego Ciała
  • 22-06-2021 (wtorek) dzień wolny dla Szkoły Branżowej - egzaminy OKE

Rodziców/opiekunów uczniów, którzy nie mogą w tym czasie zapewnić opieki proszę o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu Ośrodka najpóźniej do dnia 09-10-2020 r.

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy