Rada Rodziców - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/24

Przewodniczący: Magdalena Brzyszko kl. I b
W-ce przewodniczący: Jan Zawada kl. I h
W-ce przewodniczący:Agnieszka Malesa kl. III b
Sekretarz: Monika Gliwińska kl. I h

Członkowie:

Iwona Kwiatek kl. I f
Edyta Duda kl. III ap
Agnieszka Rodkiewicz kl. g

Komisja Rewizyjna:

Sebastian Rybacki kl. III cp
Paweł Kańczukowski kl. III bp
Małgorzata Popiel kl. I d

Ważne
Numer konta do wpłat
83 8702 0001 0260 3346 2000 0010
Bank Spółdzielczy Niemce
w tytule proszę wpisać wpłata na RR- 60 zł + imię i nazwisko dziecka
lub wpłata na zabawę 150 zł + imię i nazwisko dziecka