Kucharz - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Kucharz

Ważne
Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie kucharz w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

Jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. oceniania jakości produktów;
 2. przechowywania żywności;
 3. obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
 4. obsługi sprzętu gastronomicznego;
 5. przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 6. wydawania dań.

Możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu nauki absolwent może:

 • prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • podjąć pracę w restauracjach, kawiarniach i innych lokalach gastronomicznych,
 • pracować w firmach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Po ukończeniu nauki w szkole branżowej I stopnia uczeń ma możliwość:

 • kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia,
 • uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia przystąpić do egzaminu maturalnego,
 • kontynuować naukę na studiach wyższych.
Ważne
Egzamin OKE
Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.