Historia - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Historia

Początek działalności

Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej, rozpoczęła swoją działalność od roku szkolnego 2017/2018, została przekształcona z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która funkcjonowała od roku szkolnego 1952/1953. Była jedyną tego typu szkołą w województwie, a swoim zasięgiem obejmowała także inne regiony. Naukę, wówczas w zawodzie krawieckim, rozpoczęło 16 uczniów. W następnych latach wprowadzono kolejny kierunek - gospodarstwo domowe. Szkoła nie posiadała własnego lokalu, dlatego też korzystała przez dwa lata z budynku i urządzeń Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Królewskiej 11 w Lublinie.

Zmiana lokalizacji

Zasadnicza Szkoła Zawodowa1 lutego 1960 r. szkoła przeniosła się do budynku przy ul. Radziwiłłowskiej. Pomimo kłopotów lokalowych szkoła cieszyła się coraz większym zainteresowaniem. W roku szkolnym 1974/75 naukę rozpoczęło w niej 166 uczniów. W roku 1981 placówka otrzymała lokal użytkowany dotąd przez Milicję Obywatelską przy ulicy Staszica 3 w Lublinie. Wprawdzie starania o budowę nowego lokalu dla szkoły rozpoczęto już w 1959 r., lecz nauczyciele i uczniowie musieli wiele lat czekać na ten budynek. Rozpoczęły się pełne samozaparcia starania dyrekcji, grona pedagogicznego i wielu sojuszników szkoły w celu otrzymania od władz decyzji budowy gmachu. Na podkreślenie zasługuje tu ogromny wysiłek, jaki włożył dyrektor Marian Galant. Usilne starania jego i wielu innych osób zostały uwieńczone powodzeniem. W 1973 r. zatwierdzono lokalizację budynku, a w 1981 r. uzyskano zgodę Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów na rozpoczęcie budowy. Na realizację tego projektu trzeba było jednak poczekać jeszcze kilka lat.

Nowy budynek

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w dniu 26.10.1992 r. szkoła otrzymała wreszcie nowy budynek przy Al. Spółdzielczości Pracy 65, w którym do dziś uczy się nasza młodzież. Z dniem 1.11.1992 r. powołano Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie w wyniku połączenia Ośrodków nr 1 i nr 3.

60 - lecie

W roku szkolnym 2012/2013 obchodziliśmy 60-lecie powstania naszej placówki. W ramach Ośrodka obecnie funkcjonują dwie szkoły: Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Uczniowie mogą korzystać z internatu.

Rozwój

Z biegiem lat dzięki zaangażowaniu dużej liczby osób, a przede wszystkim wieloletniej dyrektor Ośrodka - Teresy Słoń - swoje miejsca w kompleksie budynków przy Al. Spółdzielczości Pracy 65 znalazły również: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent”. Powołano również do życia Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW Nr 1, którego zadaniem statutowym jest pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby wychowanków.
Dzięki środkom pozyskanym z różnych źródeł: Europejski Fundusz Społeczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW nr 1, Rada Rodziców Ośrodek cały czas wyposażany był i jest w nowe pomoce i środki dydaktyczne. Powstały trzy pracownie komputerowe. Zakupiono nowoczesny sprzęt audiowizualny. Zmodernizowano i wyposażono pracownie warsztatowe pod kątem dostosowania ich do wymogów egzaminów zewnętrznych. Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów przez OKE, potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Modernizacja

Ważnym wydarzeniem w roku szkolnym 2010/2011 było zakończenie remontu wszystkich obiektów. Przeprowadzona termomodernizacja, wymiana okien, podłóg, pokrycia dachów i elewacji oraz wymiana części traktów komunikacyjnych sprawiły, że Ośrodek nabrał nowego blasku.

Dzięki tym wszystkim działaniom śmiało można stwierdzić, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy Alei Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie jest jedną z najlepiej i najnowocześniej wyposażonych placówek po tej stronie Wisły.