Szkolny zestaw podręczników - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Szkolny zestaw podręczników

W roku szkolnym 2023/24 Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. (Dz. U. 2009 nr 89 poz. 730) art.22a Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.