Ogrodnik - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Ogrodnik

Ważne
Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie
RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;
  2. wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
  3. prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.
Ważne
Egzamin OKE
Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.

Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrudnienia: gospodarstwa rolne, szkółki, sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, zieleń miejska, usługi ogrodnicze

Ważne
Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji
Absolwent może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie technik ogrodnik.