Wyżywienie - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Wyżywienie

Odpłatność

  1. Należność za wyżywienie należy wpłacać z góry tj. najpóźniej do 10-tego dnia danego miesiąca rozliczeniowo-żywieniowego.
  2. Rezygnację z bieżących posiłków (np. z powodu choroby dziecka) należy zgłosić drogą elektroniczną (kamila.oszmaniec@sosw1.lublin.eu ) lub telefonicznie do intendentki (81 747-66-68 wew. 22) w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w szkole (najpóźniej do godziny 15.00) ewentualnie następnego dnia dnia do godziny 8.00 z tym że rezygnacja nie będzie dotyczyła śniadania w tym dniu.
  3. W przypadku całkowitej rezygnacji z wyżywienia, należy o tym fakcie powiadomić intendentkę z minimum tygodniowym wyprzedzeniem oraz dostarczyć wypełniony wniosek wypisu z posiłków (wnioski dostępne u p. intendentki). Brak takiej pisemnej informacji upoważnia do naniesienia obciążenia za kolejny miesiąc.
  4. Każdy uczeń z którym została zawarta umowa otrzymuje swój indywidualny numer konta, na który dokonuje wpłat za posiłki.
  5. Po odbiór abonamentów prosimy zgłaszać się pierwszego lub ostatecznie drugiego dnia każdego miesiąca.
  6. W tytule przelewu za obiady wpisuje się (Imię i Nazwisko dziecka oraz miesiąc) Odbiorcą jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Lublinie Al. Spółdzielczości Pracy 65

Wszelkich informacji udziela intendentka Ośrodka p. Kamila Oszmaniec - tel. 81 747-66-68 wew. 22