Ośrodek - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Informacje o Ośrodku

W skład Ośrodka wchodzą:

  • Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną)
  • Warsztaty szkolne
  • Internat

oraz

  • Fundacja Aktywator
  • Środowiskowy Dom Samopomocy "Absolwent"
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Lublinie

Lokalizacja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 usytuowany jest w północnej części Lublina, przy głównej drodze wylotowej. Położenie budynków otoczonych bujną roślinnością w zagłębieniu terenu sprawia, że dojazd do Ośrodka jest bardzo dogodny, a młodzież może uczyć się w ciszy i spokoju mimo bliskości ruchliwej ulicy. Cały obiekt jest monitorowany z zewnątrz.

Dojazd

Placówka nasza posiada bardzo dogodne połączenie komunikacją miejską ze wszystkimi lubelskimi dworcami (Mapa Dojazdu). Młodzież i opiekunowie mieszkający w Lublinie mają prawo do korzystania z bezpłatnych przejazdów MPK na trasie: dom - szkoła - dom. Natomiast mieszkańcy innych miejscowości posiadają ulgi na bilety w państwowej komunikacji: PKS, PKP. Na terenie Lublina na trasie: dworzec - szkoła - dworzec poruszają się bezpłatnie na podstawie legitymacji uczniowskiej.

Miasto kultury

Lublin, jako największe miasto uniwersyteckie po prawej stronie Wisły, ośrodek kultury i nauki, otwiera przed naszymi wychowankami szeroki wachlarz możliwości, zarówno spędzania wolnego czasu jak i ciekawych zajęć tematycznych poza szkołą. Stała współpraca z lubelskimi uczelniami, praktyki studenckie odbywane z młodzieżą, częste konferencje i szkolenia prowadzone w naszej siedzibie przez pracowników akademickich pozwala naszym nauczycielom stale doskonalić się.

Baza

Sale lekcyjne, klasopracownie i pracownie praktycznej nauki zawodu wyposażone są w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. Ośrodek posiada trzy, w tym dwie klimatyzowane, pracownie komputerowe. W bibliotece zaopatrzonej w bogaty księgozbiór działa nowoczesne centrum multimedialne.
Ośrodek dysponuje dobrze zorganizowanym, bogato wyposażonym zespołem rekreacyjno-sportowym (pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, sala rekreacyjna, korty tenisowe i boiska).

Uczniowie przebywający w placówce są pod stałą opieką sprawowaną przez wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczycieli i wychowawców internatu oraz zespoły psychologiczno-pedagogiczne), która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dokształcaniu, szkoleniach, kursach nawet tak specjalistycznych jak posługiwanie się językiem migowym czy praca z dzieckiem autystycznym.

Świetlica i dowozy

Uczniom wymagającym specjalnego wsparcia Ośrodek zapewnia dowożenie na zajęcia z opieką w czasie podróży. W internacie od roku szkolnego 2008/2009 działa również świetlica dla młodzieży uczęszczającej do Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Obecnie ze świetlicy korzysta około 40 wychowanków, którzy dzięki ciekawym zajęciom mają możliwość rozwinąć swoją kreatywność, zdolności manualne oraz plastyczne. Dzięki nowo zakupionym grom planszowym czas spędzony w świetlicy jest zawsze ciekawy. Jest też możliwość zrelaksowania się przy muzyce lub obejrzenia ciekawego filmu. Świetlica działa zarówno w godzinach porannych, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, jak i po ich zakończeniu. Dzięki temu uczniowie, którzy z niej korzystają znajdują się pod stałą opieką - daje to komfort czynnym zawodowo rodzicom i opiekunom. Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania na miejscu z pełnego wyżywienia. Ponadto Ośrodek zapewnia na miejscu opiekę stomatologiczną i pielęgniarską.