Kelner - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Kelner

Ważne
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Kelner to osoba odpowiedzialna za obsługę gości w restauracji, barze czy kawiarni. Stanowi wizytówkę lokalu, w którym pracuje – odpowiada za powitanie oraz kontakt z klientami.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Kelner jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego, wykonywania czynności związanych z obsługiwaniem gości, rozliczania usług kelnerskich. Poza samą obsługą gości, do kelnera należy: stosowanie metod i technik podawania potraw, napojów, posiłków z zastosowaniem różnych stylów obsługi, stosowanie bielizny stołowej, zastawy stołowej, sztućców, elementów dekoracyjnych, podawanie dań w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie, niejednokrotnie również udekorowanie stołu, posługiwanie się językiem obcym podczas wykonywania czynności zawodowych. Do kelnera, który jednocześnie wykonuje obowiązki barmana należy sporządzanie napojów zgodnie z recepturami, dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń i sprzętu stosowanego w produkcji gastronomicznej i obsłudze gości.

Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć:

  • teoretycznych - przedmioty ogólnokształcące i zawodowe
  • praktycznych - w Warsztatach Szkolnych i zakładach pracy. Zajęcia praktyczne prowadzone są w sali obsługi konsumenta, w stołówce szkolnej i pracowni garmażeryjnej oraz w zakładach pracy.
Ważne
Egzamin OKE
Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.
Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:

Miejscem pracy kelnera są różnego rodzaju lokale gastronomiczne takie jak: restauracje, puby, kawiarnie ale także centra konferencyjne, hotele, sale bankietowe, firmy cateringowe, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, domy weselne i in.

Ważne
Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług kelnerskich po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.