Projekt "Tradycyjny sad" - Szczegóły aktualności - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Tag img 10.06.2024, 17:24
Article heading icon

Projekt "Tradycyjny sad"

Zgłoszenie

Uczniowie kierunku ogrodnik klasy 1B uczestniczyli w projekcie "Tradycyjny sad" ogłoszonego przez Fundację BOŚ.
 

oznaczenie tabliczka miejsca nasadzeń tradycyjnego sadu

Realizacja

Ogrodnicy założyli tradycyjny MINISAD składający się z pięciu gatunków drzew owocowych: jabłoni, gruszy, śliwy, wiśni i czereśni . Uczniowie wytyczali teren pod MINISAD i znajdywali odpowiednie odmiany roślin sadowniczych. Zgłębiali również wiedzę sadowniczą w szczególności o starych odmianach drzew, które są odporne na choroby i szkodniki oraz świetnie znajdują się w naszym polskim klimacie.
Wraz z Panią Katarzyną-Horbowską uczniowie zaprojektowali ulotki i plakaty do projektu "Tradycyjny sad", które zostały rozdane wśród społeczności szkolnej oraz rozwieszone na korytarzu szkolnym.
 

Promocja

Zorganizowano na zebraniu z rodzicami lekcję mającą na celu promowanie wśród uczniów i ich rodziców nasadzeń drzew owocowych tradycyjnych gatunków. Na lekcji Pani Maria Kosior - doktor ogrodnictwa oraz Pani Katarzyna Horbowska, realizowały wraz z klasą 1B część teoretyczną i praktyczną projektu – nasadzenia roślin. Wstęp dla rodziców przedstawiła nauczycielka, następnie sami uczniowie prezentowali rodzicom podjęte przedsięwzięcie i wiedzę zdobytą podczas trwania projektu. Przeprowadzone działania związane były z sadownictwem i odmianoznawstwem posadzonych roślin. Zanim uczniowie przygotowali się do tej prezentacji, sami na zajęciach bacznie słuchali swojej nauczycielki. Referujący przedstawił w możliwie najbardziej przystępny i fascynujący sposób wiedzę o odmianach sadowniczych wysadzanych drzewek, zaletach nasadzeń tego typu.

Cel spotkania

Spotkanie miało na celu rozpropagowanie wśród rodziców idei sadownictwa tradycyjnego i przekazania praktycznej wiedzy, która zachęci ich do działań na „swoim podwórku”. Przeprowadzono warsztat z rozpoznawania poszczególnych odmian drzew sadowniczych w zależności od oceny organoleptycznej owocu (po: wielkości, kształcie, wybarwieniu, obecności nalotu woskowego, długości szypułki, budowie na zawiązanym owocu dna kwiatowego - otwarte czy zamknięte) oraz ich degustację (różnice w smakach: słodki, kwaśny…) przemawiającą zmysłami smaku do lat dzieciństwa. Degustacji podlegały odmiany jabłoni, grusz, czereśni dostępnych obecnie na rynku, natomiast celem wzbudzenia większego zainteresowania w sezonie zbiorów Pani Maria Kosior zaproponowała jesienią bardziej rozległy warsztat z rozpoznawania odmian prezentujący większą ich ilość, która to propozycja od razu wywołała aplauz wśród rodziców.

Odpowiedzialni

Odpowiedzialnym za projekt jest Pani Katarzyna Horbowska oraz Pani Maria Kosior.


Opracowanie: Katarzyna Horbowska-Zaranek, Maria Kosior
Zdjęcia: Maria Kosior, Karolina Barańska
Opublikowała: Paulina Jurczuk