Powstaje Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - Szczegóły aktualności - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Tag img 21.05.2024, 10:27
Article heading icon

Powstaje Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie zainaugurował dwa projekty, które są związane z utworzeniem Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci
i Młodzieży. Projekty zakładają m.in. szeroką współpracę podmiotów z zakresu ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej oraz szkolenia kadr.

Oficjalne zdjęcie członków konferencji

Przystąpienie naszej placówki do projektu

„Realizacja tych przedsięwzięć przyczyni się do poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci
i młodzieży w naszym regionie. Ochrona zdrowia psychicznego jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego rozwoju i dorastania, a także funkcjonowania wśród rówieśników”.
17 maja 2024 r. Dyrektor Ośrodka p. Marcin Rakowski odebrał podpisaną umowę o przystąpieniu naszej placówki do tego projektu.

Opublikowała: Aleksandra Szostak