Pamiętajcie o ogrodach… - Szczegóły aktualności - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Tag img 29.05.2024, 07:46
Article heading icon

Pamiętajcie o ogrodach…

W dniu 23 maja 2024r. podczas apelu szkolnego zostały wręczone dyplomy i nagrody  laureatom konkursu literacko-plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. Tegoroczna edycja konkursu nawiązuje do znanego utworu Jonasza Kofty dotyczącego związku człowieka z przyrodą.

Zdjęcie kwiatów z napisem Pamiętajcie ogrodach

Cele konkursu:

  • Kształcenie kompetencji czytelniczych;
  • Uwrażliwienie młodzieży na piękno polskiej poezji;
  • Rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów.

Adresaci:

Konkurs skierowany był do uczniów szkoły branżowej. Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej do wybranego przez siebie wiersza o tematyce przyrodniczej.

Wyniki:

I miejsce – Olga Pilewska, kl. IIIa
II miejsce – Hanna Będer, kl. IId
III miejsce – Wiktoria Dejnek, kl. Ia, Martyna Tomczyk, kl. Ih
Wyróżnienie otrzymała Patrycja Frankowska – kl. Ia

Gratulujemy laureatkom oraz życzymy dalszych sukcesów!

Organizacja konkursu: Maria Poleszak i Joanna Paciorek

Zdjęcia: Janusz Cioczek
Publikacja: J. Rejak