Młodzieżowa Rada Internatu - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Młodzieżowa Rada Internatu

Kim jesteśmy ?

Młodzieżowa Rada Internatu (MRI) to samorząd internatu. W skład Rady wchodzą reprezentanci grup wychowawczych którzy wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem i chęcią niesienia pomocy. Członkowie MRI to osoby uczciwe, odpowiedzialne i godne zaufania.

Jakie są nasze cele?

 • angażowanie wychowanków w działalność na rzecz społeczności, w której funkcjonują – kształtowanie postaw obywatelskich;
 • rozwijanie umiejętności współpracy, dzielenia się własnym doświadczeniem, budowanie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne;
 • kształtowanie adekwatnej samooceny, wiary we własne możliwości i umiejętności;
 • rozwijanie wrażliwości na los drugiego człowieka;
 • zwiększenie zaangażowania w niesienie konkretnej pomocy ludziom potrzebującym;
 • kształtowanie właściwej postawy wobec idei działalności charytatywnej.

Na czym polega nasza działalność ?

 • Spotykamy się kilka razy w miesiącu, aby porozmawiać, wymienić poglądy, zaproponować nowe pomysły i ciekawe rozwiązania trudnych problemów;
 • Chętnie i z zaangażowaniem pomagamy sobie nawzajem oraz ludziom, którzy nas potrzebują;
 • Włączamy się w akcje pomocowe działające na terenie Lublina i poza nim;
 • Motywujemy do działania młodzież, która nie ma pomysłu na pożyteczne spędzenie czasu;
 • Organizujemy imprezy integracyjne, konkursy, przeglądy muzyczne, wieczory poezji, zajęcia edukacyjne.

Opiekunami MRI są Panie:
Maria Furtak i Karolina Franczak