Koło Piekarskie - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Koło Piekarskie

Cele

Głównym celem koła jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem piekarza oraz pogłębianie wiedzy teoretycznej poprzez:

  • Doskonalenie umiejętności sporządzania ciast do produkcji wyrobów piekarskich pszennych, żytnich i mieszanych, specjalnych i dietetycznych;
  • Doskonalenie umiejętności formowania i wypieku pieczywa;
  • Kształtowanie umiejętności sporządzania pieczywa okolicznościowego m.in. chleba świątecznego czy weselnego;
  • Dostarczanie na rynek pieczywa o wysokich walorach zdrowotnych;
  • Promowanie talentów młodych adeptów nauki w zawodzie piekarz;
  • Rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i pomocy.

W ramach działalności:

  • Organizujemy i przygotowujemy uczniów do Ogólnopolskich Turniejów Piekarskich;
  • bierzemy aktywny udział młodzieży w akcjach i imprezach promujących kierunek piekarz;
  • współpracujemy z lubelskimi piekarniami;
  • bierzemy udział młodzieży w wycieczkach na targi branżowe.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach koła piekarskiego.