Koło PCK - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Koło PCK

Założenia

Koło PCK powstało w naszej placówce we wrześniu 2000 roku. Opiekunami od początku działalności są Barbara Guz i Mariola Ściubak. Głównym celem pracy koła jest rozwijanie zainteresowań wychowanków, poszerzanie ich wiedzy, umiejętności z zakresu udzielania I pomocy jak również kształtowanie społecznie pożądanych postaw takich jak: poszanowanie godności ludzkiej , niesienie pomocy cierpiącym i potrzebującym. W realizacji programu naszego Koła niezbędna jest systematyczna współpraca z różnymi instytucjami. Najważniejszą rolę w tym zakresie spełnia Lubelski Odział Okręgowy PCK. Większość naszych działań związana jest właśnie z realizacją propozycji różnorodnych akcji i zadań PCK. Wsparcie tej instytucji wiąże się nie tylko z doposażeniem w różne pomoce i materiały edukacyjne ale również z organizacją we współpracy zajęć z konkretnymi osobami. W ramach profilaktyki i promocji zdrowia korzystamy z pomocy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie poprzez pozyskiwanie programów, ulotek i broszurek edukacyjnych.

Nasze działania zawarte są w trzech blokach tematycznych:

  • Edukacja
  • Działalność charytatywna
  • Promocja zdrowia

Zadania

W zakresie edukacji praca naszego koła związana jest przede wszystkim z nauką i utrwalaniem znajomości zasad oraz umiejętności udzielania I pomocy. Zadanie to realizujemy poprzez różnorodne formy takie jak : zajęcia instruktażowe, przegląd fachowej literatury, oglądanie i omawianie filmów edukacyjnych. Koło nasze organizuje we współpracy ze Społecznymi Instruktorami Młodzieżowymi PCK pokazy udzielania I pomocy dla całej społeczności internatu.

Wolontariat

Działalność charytatywna obejmuje tzw. wolontariat stały i akcyjny.

W ramach wolontariatu stałego od lat współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie. Praca wolontariuszy związana jest z pomocą w kuchni i stołówce tej placówki oraz organizacją wspólnie z Młodzieżową Rada Internatu „Muzycznych Spotkań” z Pensjonariuszami .

Od lat prowadzimy akcje charytatywne:

  • „ I Ty możesz zostać św. Mikołajem”,
  • „Czerwonokrzyska Gwiazdka”,
  • „ Zajączek wielkanocny”
  • „Gorączka złota”.

Zadania naszego Koła PCK w zakresie promocji zdrowia realizowane są poprzez przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych związanych z szeroko pojętą profilaktyką i ochroną zdrowia.

Korzyści wynikające z działalności naszego Koła to przede wszystkim dostarczenie wiedzy i doskonalenie umiejętności udzielania I pomocy, kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych, wyposażenie w niezbędną wiedzę w celu zapobieganiu chorób.

Praca Koła była wielokrotnie doceniana i nagradzana przez Lubelski Odział Okręgowy PCK za co bardzo dziękujemy.