Koło Patriotyczne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Koło Patriotyczne

Qouote icon

„Zachowanie Ojczyzny jest najpierwszą Obywatela powinnością”
Stanisław Staszic,

Nasz cel

Koło Patriotyczne - „Nasza Ojczyzna Polska” - funkcjonuje w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie od roku szkolnego 2008/2009. Celem Koła jest kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz kształcenie odpowiedzialności za losy Ojczyzny. Organizując wspomnienia rocznicowe, pogadanki, wieczornice, wycieczki, wyjścia do muzeów, okazjonalne wystawki, przypominamy o konieczności podtrzymywania tradycji narodowych, uczymy szacunku do symboli narodowych, uświadamiamy konieczność poszanowania i pomnażania dorobku poprzednich pokoleń. Praca w Kole daje nam możliwość utrwalania wiedzy zdobytej podczas zajęć szkolnych. Prezentujemy postacie Wielkich Polaków, którzy odegrali doniosłą rolę w dziejach państwa polskiego oraz tych współcześnie nam żyjących, dla których Ojczyzna to rzecz najważniejsza. Ciekawy w formie i treści program będziemy realizować również w bieżącym roku szkolnym. Zapraszamy do udziału w nim.

Ramowy plan obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 1. Inauguracja obchodów – akademia z okazji 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pt. „Wiara w zwycięstwo” (Koło Patriotyczne).
 2. Oddanie hołdu Powstańcom Styczniowym:
  1. odwiedzenie miejsc związanych z bitwami i potyczkami okresu powstania styczniowego,
  2. pozyskanie informacji w środowisku lokalnym, w rodzinie na temat udziału naszych przodków w Powstaniu Styczniowym.
 3. Rola i znaczenie Powstania Kościuszkowskiego.
 4. Odwiedzenie miejsc związanych z Tadeuszem Kościuszko w Lublinie.
 5. Pozyskanie informacji w środowisku lokalnym oraz w rodzinie na temat udziału naszych przodków w walkach o niepodległość Polski i przedstawienie tych informacji w wybranej formie na forum klasy lub grupy wychowawczej (opowiadanie, rysunek, kopie zdjęć z opisem)
 6. Odwiedzenie wybranych miejsc pamięci narodowej.
 7. Akademia z okazji 227. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja 1791 r. (Koło Patriotyczne)
 8. Wielcy Lublinianie i ich wkład w walkę o niepodległość.
 9. Józef Piłsudski w Lublinie.
 10. Wybitni Polacy i ich rola w walce o niepodległość.
 11. Wspomnienia o Józefie Piłsudskim zapisane w rodzinnych pamiętnikach.
 12. Poezja i pieśń niepodległościowa tworzona w rodzinach polskich pod zaborami i przekazywana z pokolenia na pokolenie (prezentacja utworów w dowolnej formie).
 13. Pierwsza Brygada Legionów Polskich i jej znaczenie w odzyskaniu niepodległości.
 14. Akademia z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę (Koło Patriotyczne).
 15. Podsumowanie obchodów:
 • ocena podjętych i zrealizowanych działań przez komisję oraz nagrodzenie najciekawszych inicjatyw,
 • prezentacja na zajęciach wychowawczych „Księgi obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Uwagi:

 1. „Księga obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę”, tworzona jest przez młodzież całego Ośrodka pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców i znajduje się w bibliotece szkolnej. Wszystkie zrealizowane i opisane przedsięwzięcia (format papieru A4) przekazujemy do załączenia w ww. księdze.
 2. Powyższy plan zawiera jedynie przykładowe formy pozyskiwania informacji i nie wyczerpuje całości zagadnień związanych z okresem zaborów i walką o niepodległość.
 3. Inicjatorzy przedsięwzięcia liczą na zaangażowanie młodzieży w pozyskiwaniu informacji na temat losów naszej Ojczyzny i jej bohaterów, często zwykłych ludzi, których serca oddane były Polsce.
 4. Wstępne materiały dotyczące zrealizowanych i planowanych przez poszczególne klasy i grupy wychowawcze przedsięwzięć należy złożyć do opiekunów Koła Patriotycznego, w terminie do 15 maja 2018 r.