Koło Ekologiczne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Historia

Koło Ekologiczne działa w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Lublinie od roku szkolnego 1995/1996. Od początku opiekunkami Koła były panie Marzena Grzechnik i Anna Barbarska. W kolejnych latach dołączyły do tego grona panie Renata Bielecka i Karolina Barańska.

Działalność

Koło Ekologiczne ma na terenie placówki przytulne i funkcjonalne pomieszczenie – klub "Środ-ek", gdzie odbywają się cykliczne zajęcia, gromadzone są kroniki, książki, ciekawostki przyrodnicze.

Członkowie Koła zdobywają wiedzę w czasie cyklicznych zajęć w klubie oraz poza placówką. Corocznie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez lubelskie uczelnie – UMCS, UP, UM, PL, odbywających się w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Naszą działalność proekologiczną wspierają instytucje, organizacje i fundacje, z którymi prowadzimy wieloletnią współpracę, np: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.

Dzielenie się wiedzą

Członkowie Koła systematycznie organizują zajęcia dla społeczności Ośrodka. Podczas tych zajęć poruszana była tematyka dotycząca np. znaczenia wody dla człowieka i przyrody oraz jej zasobów i sposobów oszczędzania, świadomej konsumpcji, niskiej emisji – skutków dla środowiska i zdrowia człowieka, sposobu zachowania się w kontakcie z różnymi zwierzętami – pomocy, ochrony ich praw oraz dbania o ich dobrostan, codziennych działań i zachowań sprzyjających ochronie środowiska.

Konkursy

W działalności na rzecz przyrody duże znaczenie ma wrażliwość na jej piękno, ale i na problemy zagrożenia środowiska naturalnego. Wszyscy wychowankowie Ośrodka mają możliwość ukazania tej tematyki na zdjęciach i w pracach plastycznych przygotowywanych na konkursy np. „Kwiaty w naszych ogrodach”, „Chrońmy środowisko ponad wszystko”, „Las naszym wspólnym dobrem”, „Żyjmy zdrowo w harmonii z przyrodą”; konkursach fotograficznych: „Przyroda z historią w tle”, „ Cudowny świat zwierząt”, „Ptaki wokół nas”, „Rośliny przyjazne człowiekowi”, „Krajobrazy Lubelszczyzny”.

Kontakt z przyrodą

Ważny jest też dla nas bezpośredni kontakt z przyrodą, którą chcemy poznać i pokochać, by ją chronić. Uroki Lubelszczyzny oraz jej walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe poznajemy podczas wyjazdów do np. Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwa Parczew – ścieżka przyrodnicza Bobrówka, Nadleśnictwa Kraśnik – ścieżka przyrodniczą Kleniewo, Nadleśnictwa Lubartów – ścieżka przyrodnicza Kopanina.

Sprawdzianem wiedzy uczniów są organizowane corocznie szkolne konkursy ekologiczne. Ale najlepszym miernikiem wiedzy i umiejętności jest postępowanie uczniów w życiu codziennym: oszczędzanie wody, energii elektrycznej i cieplnej, segregowanie odpadów, szanowanie przyrody, stosunek do zwierząt.

W czasie naszej ponad dwudziestopięcioletniej działalności w Kole Ekologicznym działało wielu uczniów. Młodzież wychowana w potrzebie kontaktu z przyrodą, świadoma konieczności ochrony wody, powietrza, gleby, roślin i zwierząt, w życiu dorosłym będzie w stanie ograniczyć, naprawić, zapobiegać negatywnym skutkom działalności jej poprzedników i będzie wiedziała jak to zrobić.

Qouote icon
„Ekologia i ochrona środowiska to (...) nie tylko wielki przemysł, kopalnie i huty. To także Twoje i moje codzienne gesty, to Twoja i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród. To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków komunikacji, sposobu spędzania wolnego czasu i taka ochrona środowiska zaczyna się najbliżej: w tym pokoju, mieszkaniu, domu.”
Eryk Mistewicz,

Opracowanie:
Renata Bielecka, Marzena Grzechnik