Kacper - wystawa zimowa

Kacper - wystawa zimowaKacper jest uczniem Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Posiada wiele talentów i zainteresowań. Lubi grać na gitarze elektrycznej i instrumentach klawiszowych. W zaciszu domowym bywa DJ-em. Interesuje go wszystko co egzotyczne. Jego marzeniem jest zamieszkanie w dalekiej Australii. W wolnych chwilach kreuje postacie kreskówkowe. Najbardziej jednak spełnia się podczas malowania martwej natury i widowiskowych krajobrazów.

Aktywne ferie

Aktywne ferieAkcja "Aktywne ferie" dobiegła końca. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz wzięcie udziału w konkursie. Cieszymy się, że przedsięwzięcie, którego celem było promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, wzbudziło tak duże zainteresowanie. Nadesłane prace można oglądać na parterze naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne upominki. Pamiętajmy o aktywnym spędzaniu czasu wolnego przez cały rok!

W towarzystwie książki i zdrowego ciasteczka

W towarzystwie książki i zdrowego ciasteczkaDnia 26 lutego 2021 roku, w sali warsztatów szkolnych, uczennice kształcące się w zawodzie cukiernik, przystąpiły do konkursu szkolnego „W towarzystwie książki i zdrowego ciasteczka”, zorganizowanego przez panią Monikę Wieczorek –Konarską i panią Teresę Sadurską.

Lubelska Kuźnia Talentów

Lubelska Kuźnia TalentówMiło nam poinformować o tym, że uczeń klasy IIIcz Branżowej Szkoły Wielozawodowej na kierunku piekarz - Mateusz Kowalski - otrzymał stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” realizowanego w latach 2019-2021 przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje - Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy