Biblioteka

„Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, wychowawców, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (opiekunów)…”

Biblioteka szkolna obsługuje uczniów, nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w Ośrodku. W bibliotece pracuje dwóch nauczycieli bibliotekarzy: Katarzyna Horbowska-Zaranek i Magdalena Szalast.
W roku szkolnym 2014/2015 księgozbiór biblioteki liczył 7328 woluminów. Czytelnicy korzystają z bogatego księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie ogólne i dziedzinowe) oraz Multimedialnego Centrum Informacji.

Bibliteka

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej są stałe:

Poniedziałek     8.00-15.00

Wtorek     9.00-17.00

Środa     8.00-15.00

Czwartek     9.00-15.00

Piątek     8.00-14.00


Nasza biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: czytelni, w tym Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) i magazynów. MCI wyposażone jest w cztery komputery w czytelni, kącik pracy cichej (dwa wydzielone stanowiska) oraz dwa komputery dla nauczycieli.

 

Biblioteka galeria

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40