Biblioteka

„Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, wychowawców, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (opiekunów)…”

Biblioteka szkolna obsługuje uczniów, nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w Ośrodku. W roku szkolnym 2018/2019 księgozbiór biblioteki liczył 7328 woluminów. Czytelnicy korzystają z bogatego księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie ogólne i dziedzinowe) oraz Multimedialnego Centrum Informacji.

Bibliteka

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej są stałe:

Poniedziałek 10.30 - 15.00
Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 8.30 - 12.30
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 13.30


Nasza biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: czytelni, w tym Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) i magazynów. MCI wyposażone jest w cztery komputery w czytelni, kącik pracy cichej (dwa wydzielone stanowiska) oraz dwa komputery dla nauczycieli.

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40