Internat

Internat SOSW nr 1 w Lublinie


Internat jest integralną częścią naszej placówki, mieszkają w nim przede wszystkim uczniowie spoza Lublina chociaż w szczególnych sytuacjach losowych także z terenu miasta. Pracuje we wszystkie dni nauki szkolnej oraz weekendy. Pobyt w internacie jest całkowicie bezpłatny, jedyne koszty to odpłatność za wyżywienie.

Każda grupa ma do dyspozycji funkcjonalne, dobrze wyposażone oraz estetycznie urządzone pomieszczenia mieszkalne oraz świetlicę, w której koncentruje się duża część codziennych zajęć. Pokoje są 3 – 4 osobowe, każdy segment mieszkalny ma również łazienkę i toaletę. W najbliższej przyszłość planowany jest generalny remont wszystkich sanitariatów, obecnie jedna z grup może cieszyć się taką nowoczesną, przystosowaną do potrzeb mieszkańców łazienką.

InternatInternatInternat

InternatKuchnia dydaktycznaKuchnia dydaktyczna

Mieszkańcy podzieleni są na grupy, z każdą pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra wychowawców, w większości to nauczyciele dyplomowani. W internacie pracują również panie psycholog i pedagog wspierające kadrę pedagogiczną oraz młodzież w rozwiązywaniu różnych życiowych problemów. Z ich porad i wsparcia mogą korzystać również rodzice i opiekunowie.

Praca każdej grupy przebiega zgodnie z opracowanym planem, który uwzględnia potrzeby, zainteresowania i możliwości podopiecznych. Do każdego podchodzimy w sposób indywidualny. Wszyscy pracownicy naszej placówki dbają, aby mieszkańcy czuli się tu bezpiecznie, mieli możliwość właściwego przygotowania się do lekcji, rozwijania zainteresowań i pasji, pożytecznego i ciekawego spędzania czasu wolnego.

W internacie dzieje się naprawdę dużo. Organizowane są ciekawe zajęcia edukacyjne i wychowawcze, imprezy, uroczystości, konkursy, wycieczki, zabawy, zawody sportowe itp. Możemy poszczycić się tym, że przez wiele lat wypracowaliśmy pewne formy pracy, które są już naszą tradycją, i które przynoszą pozytywne efekty nie tylko w czasie pobytu w internacie, ale także w dorosłym, samodzielnym życiu naszych podopiecznych.

Bardzo wiele miejsca poświęcamy na sprawy związane z promocją zdrowego stylu życia. Dzięki staraniom wielu wychowawców nasza placówka może poszczycić się Wojewódzkim Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie.

Wychowawcy na co dzień realizują wiele własnych programów i cykli zajęć, które w znaczący sposób wpływają na właściwy rozwój podopiecznych, wzbogacają i uzupełniają działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie ich do życia w społeczeństwie. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna i obejmuje szeroką gamę zagadnień takich m.in. jak: profilaktyka zachowań ryzykownych, ekologia, wychowanie przez teatr, wychowanie przez czytanie, zajęcia kulinarne, sportowe, turystyczne, rękodzielnicze i inne.

Dużą zasługę w podnoszeniu jakości pracy jak i uatrakcyjnianiu wychowankom pobytu w internacie mają działające w nim koła zainteresowań:

  • ekologiczne
  • teatralne
  • koło PCK
  • sportowe
  • kulinarne „Młodej Gosposi”
  • patriotyczne
  • turystyczne

Ciekawą formą pracy wychowawczej internatu jest propagowanie wśród naszych podopiecznych idei wolontariatu. Stanowi ona znakomitą przestrzeń do kształtowania i utrwalania społecznie pożądanych postaw takich jak odpowiedzialność, empatia, współdziałanie i poświęcenie. Od wielu lat wychowankowie pracują i są wysoko oceniani przez kierownictwo oraz pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”.

Na terenie internatu działa prężnie Młodzieżowa Rada Internatu, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup. Rada inicjuje wiele ciekawych imprez, akcji charytatywnych, uroczystości. Rada stanowi ważny element wychowawczy, uczy odpowiedzialności i samodzielności, daje także młodzieży poczucie sprawczości.

Na co dzień współpracujemy z różnorodnymi instytucjami i organizacjami, które wspierają nasze wychowawcze, edukacyjne i opiekuńcze działania, a jednocześnie dają możliwość szerszego prezentowania naszych osiągnięć. Stanowią doskonałą formę promocji placówki wśród mieszkańców miasta i regionu.

Nasi podopieczni wraz z opiekunami wielokrotnie brali udział w imprezach organizowanych na terenie miasta. Oferta naszego internatu była zawsze wysoko oceniana przez organizatorów i uczestniczących w nich mieszkańców.

InternatInternatInternat

InternatInternatInternat

InternatInternatInternat

InternatInternatInternat

InternatInternatInternat

InternatInternatInternat

InternatInternatInternat

InternatInternatInternat

InternatInternatInternat

Na terenie internatu działa również świetlica szkolna, do której uczęszczają uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Młodzież uczestnicząca w zajęciach świetlicowych ma możliwość spędzenia czasu przed i po lekcjach w sposób atrakcyjny i pożyteczny pod opieką wychowawców internatu.

Internat - świetlicaInternat - świetlicaInternat - świetlica

Internat - świetlicaInternat - świetlicaInternat - świetlica

Internat - świetlicaInternat - świetlicaInternat - świetlica

Internat - świetlicaInternat - świetlica

Więcej informacji na temat działań prowadzonych w naszej placówce znajdą Państwo na naszym Ośrodkowym Facebooku.

 

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy