W podziękowaniu za dar najpiękniejszy – za wiedzę i serce…

Zakończenie roku szkolnegoW dniu 25 czerwca 2021r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie tegorocznych absolwentów. Uczniowie klas trzecich spotkali się na holu głównym Ośrodka, natomiast klasy I i II żegnały się ze szkołą w salach lekcyjnych. Ważnym punktem uroczystości odbywającej się na holu było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego i przekazanie sztandaru szkoły przez trzecioklasistów młodszym kolegom. 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie22 czerwca uczniowie Branżowej Szkoły Wielozawodowej I Stopnia nr 2 w Lublinie rozpoczęli egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Ogrodnicy, mechanicy, cukiernicy, kucharze i piekarze pisali  egzamin teoretyczny. Test zawierał 40 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź zdający może uzyskać 1 punkt – maksymalnie można zdobyć 40 punktów.

Impreza integracyjna w internacie

Impreza integracyjna w internacieNasza internacka społeczność spotkała się 15 czerwca, by wspólnie śpiewać, tańczyć i cieszyć się sobą. Dzięki pięknej pogodzie, doskonałej współpracy wszystkich grup i zawsze uśmiechniętym prowadzącym- pani Jagience Maślak oraz pani Marysi Furtak zabawa nie miała końca. Chętna młodzież występowała solo na naszej letniej scenie, inni tańczyli w parach, a dla wszystkich pozostałych - otwartych na skoczną muzykę - było miejsce w kółeczkach. 

Z zabawą w świat sportu - turniej BOCCIA

Nareszcie wszyscy się spotkaliśmy! I jak dawniej bawiliśmy się wspólnie- tym razem na sportowo!

10 czerwca w naszym Ośrodku odbył się turniej gry w Boccię pod hasłem „Z zabawą w świat sportu”. Boccia to dyscyplina paraolimpijska, która daje duże możliwości wykazania się każdemu i pozwala odnosić sukcesy wszystkim zawodnikom.

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy