Prezydium Rady Rodziców przy SOSW Nr 1 w Lublinie

rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący: Rojek Paweł - kl. III cw

W-ce przewodniczący: Zuń Roman - kl. III ep

W-ce przewodniczący: Brzyszko Magdalena - kl. III fp

Sekretarz: Miziołek Jadwiga -  kl. III bg


Członkowie:

  • Kopycińska Jolanta - kl. III dp
  • Widomska Paulina - kl.  I d

 Komisja Rewizyjna:

  • Madej Izabela - kl. I ep
  • Podlipniak Maria - kl. III cpw

Dokumenty do pobrania w formacie pdf:

* Regulamin Rady Rodziców
* Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Rodzicow
* Wybory do organow Rady Rodzicow

* Dokumenty nie są przeznaczone do kopiowania i zostały przed nim zabezpieczone.

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy