Prezydium Rady Rodziców przy SOSW Nr 1 w Lublinie

rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący: Rojek Paweł - kl. I c

W-ce przewodnicząca: Joanna Mazurewicz - kl. III bp

W-ce przewodniczący: Kisiel Jerzy - kl. III cp

Sekretarz: Grażyna Koźlak - kl. III cpw


Członkowie:

  • Dyrda Agnieszka I b
  • Wróbel Ewa I c
  • Kostera-Józefek Barbara Ie
  • Łapa Alicja III cpw
  • Grelowska Magdalena Ie
  • Kłoda Witold III aw


Komisja Rewizyjna:

  • Anna Bura vel Burym kl. III dp
  • Ewa Trębińska kl. III bp

Dokumenty do pobrania w formacie pdf:

* Regulamin Rady Rodziców
* Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Rodzicow
* Wybory do organow Rady Rodzicow

* Dokumenty nie są przeznaczone do kopiowania i zostały przed nim zabezpieczone.

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40