Historia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1952/1953. Była jedyną tego typu szkołą w województwie, a swoim zasięgiem obejmowała także inne regiony. Naukę, wówczas w zawodzie krawieckim, rozpoczęło 16 uczniów. W następnych latach wprowadzono kolejny kierunek - gospodarstwo domowe. Szkoła nie posiadała własnego lokalu, dlatego też korzystała przez dwa lata z budynku i urządzeń Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Królewskiej 11 w Lublinie.

1 lutego 1960 r. szkoła przeniosła się do budynku przy ul. Radziwiłłowskiej. Pomimo kłopotów lokalowych szkoła cieszyła się coraz większym zainteresowaniem. W roku szkolnym 1974/75 naukę rozpoczęło w niej 166 uczniów. W roku 1981 placówka otrzymała lokal użytkowany dotąd przez Milicję Obywatelską przy ulicy Staszica 3 w Lublinie. Wprawdzie starania o budowę nowego lokalu dla szkoły rozpoczęto już w 1959 r., lecz nauczyciele i uczniowie musieli wiele lat czekać na ten budynek. Rozpoczęły się pełne samozaparcia starania dyrekcji, grona pedagogicznego i wielu sojuszników szkoły w celu otrzymania od władz decyzji budowy gmachu. Na podkreślenie zasługuje tu ogromny wysiłek, jaki włożył dyrektor Marian Galant. Usilne starania jego i wielu innych osób zostały uwieńczone powodzeniem, gdyż w 1973 r. zatwierdzono lokalizację budynku, a w 1981 r. uzyskano zgodę Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów na rozpoczęcie budowy. Na realizację tego projektu trzeba było jednak poczekać jeszcze kilka lat.

W dniu 26.10.1992 r. szkoła otrzymała wreszcie nowy budynek przy Al. Spółdzielczości Pracy 65, w którym do dziś uczy się nasza młodzież. Z dniem 1.11.1992 r. powołano Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie w wyniku połączenia Ośrodków nr 1 i nr 3.


W roku szkolnym 2012/2013 obchodziliśmy 60-lecie powstania naszej placówki. W ramach Ośrodka obecnie funkcjonują dwie szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez Warsztaty Szkolne. Uczniowie zamiejscowi mogą mieszkać w internacie.
Z biegiem lat dzięki zaangażowaniu dużej liczby osób, a przede wszystkim wieloletniej dyrektor Ośrodka - Teresy Słoń - swoje miejsca w kompleksie budynków przy Al. Spółdzielczości Pracy 65 znalazły również: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy Absolwent. Powołano również do życia Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW Nr 1 „Pomocna dłoń”, którego zadaniem statutowym jest pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby wychowanków. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii szkoły było powołanie do życia „Zielonej szkoły” w Sułoszynie. Tam, w budynkach byłej wiejskiej szkoły wynajmowanej przez naszą placówkę, młodzież oraz pracownicy Ośrodka mogą znaleźć chwile relaksu i odpoczynku od gonitwy dnia codziennego.

Dzięki środkom pozyskanym z różnych źródeł: Europejski Fundusz Społeczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW nr 1, Rada Rodziców, Ośrodek cały czas doposażany był i jest w nowe pomoce i środki dydaktyczne. Powstały trzy pracownie komputerowe. Zakupiono nowoczesny sprzęt audiowizualny. Zmodernizowano i wyposażono pracownie warsztatowe pod kątem dostosowania ich do wymogów egzaminów zewnętrznych.

Ważnym wydarzeniem w roku szkolnym 2010/2011 było zakończenie remontu wszystkich obiektów. Przeprowadzona termomodernizacja, wymiana okien, podłóg, pokrycia dachów i elewacji oraz wymiana części traktów komunikacyjnych sprawiły, że Ośrodek nabrał nowego blasku. Z dniem 31 grudnia 2010 r. Warsztaty Szkolne w wyniku zmiany przepisów prawa przestały istnieć jako samodzielne gospodarstwo pomocnicze i stały się integralną częścią SOSW nr 1 w Lublinie.


Dzięki tym wszystkim działaniom śmiało można stwierdzić, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy Alei Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie jest jedną z najlepiej i najnowocześniej wyposażonych placówek po tej stronie Wisły.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Lublinie

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40