Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2


Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej (dotychczas Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15) już od ponad 60 lat kształci młodzież na różnych kierunkach zawodowych. Przeznaczona jest dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Obecnie oferujemy następujące trzyletnie kierunki kształcenia zawodowego:

 • cukiernik
 • kucharz
 • piekarz
 • fryzjer
 • ogrodnik
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • tapicer

NOWOŚĆ !!

 • magazynier logistyk
 • pracowniki obsługi hotelowej
 • kelner

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i życzliwych młodzieży nauczycieli. W czasie cyklu kształcenia uczniowie realizują materiał obejmujący kształcenie ogólne oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne właściwe dla specyfiki wybranego zawodu.

Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, natomiast kształcenie zawodowe w pracowniach specjalistycznych. Uczniowie korzystają również z trzech pracowni komputerowych.

Ogromnym zainteresowaniem naszych uczniów cieszy się biblioteka z dużym i ciekawym księgozbiorem. Mieści się w niej także Centrum Multimedialne wraz z wypożyczalnią płyt CD i DVD.

Szkoła dysponuje nowoczesną salą gimnastyczną z różnorodnym sprzętem sportowym, siłownią i salą relaksacyjno-rehabilitacyjną. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również na boiskach szkolnych. Tak dobre warunki przekładają się na sukcesy sportowe naszych wychowanków.

Dla wygody uczniów większość zajęć praktycznych odbywa się na miejscu, w Warsztatach Szkolnych. W celu łatwiejszej adaptacji zawodowej, niektóre kierunki (piekarz, cukiernik, mechanik samochodowy) mają również zorganizowaną praktykę w zakładach pracy.

W trosce o dostosowanie naszej oferty do potrzeb rynku pracy jesteśmy w stanie uruchomić kolejne kierunki kształcenia, w zależności od zainteresowania kandydatów.
Dla uczniów zamiejscowych zapewniamy miejsca w internacie. Wszyscy chętni mogą korzystać z tanich i smacznych posiłków w naszej stołówce.

Zajęcia praktyczne

Pracownie do zajęć praktycznych wyposażone są w nowoczesne maszyny i pomoce dydaktyczne. W celu łatwiejszej adaptacji zawodowej dla wszystkich uczniów organizowane są okresowe praktyki w zakładach pracy, gdzie uczniowie zapoznawani są z organizacją pracy, parkiem maszynowym i przebiegiem procesu produkcyjnego zakładu. Z wieloma zakładami utrzymujemy stałe kontakty, młodzież znajduje tam zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Kształcenie zawodowe organizowane jest również w zakładach pracy lub u rzemieślników.

Po ukończeniu trzyletniego cyklu kształcenia młodzież ma możliwość przystąpienia do egzaminów. Pierwszy z nich to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany przez OKE w Krakowie, drugi zaś to egzamin czeladniczy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Lublinie.

CUKIERNIK

Wypiek ciast, ciasteczek, tortów to główne zajęcie uczniów w czasie zgłębiania tajników tego zawodu. Szczycimy się tym, że nasze wyroby produkowane są tradycyjnymi metodami wyłącznie z naturalnych produktów (nie zawierają konserwantów). Młodzież tego kierunku rywalizuje z kolegami ze szkół ogólnodostępnych, często zajmując wysokie miejsca, w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich ("Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego", "Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik"). Dla najlepszych uczniów w zawodzie cukiernik organizowane są wyjazdy zagraniczne (m. in. Włochy, Portugalia).

kierunek cukiernikkierunek cukiernikkierunek cukiernik

kierunek cukiernikkierunek cukiernikkierunek cukiernik

KUCHARZ

Na tym kierunku kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu sposobów sporządzania różnorodnych potraw, jak i obsługi
konsumenta. Zajęcia praktyczne prowadzone są w stołówce Ośrodka i pracowni garmażeryjnej. Nasza szkoła współpracuje z kilkoma zakładami pracy, w których uczniowie
zgłębiają tajniki wybranego przez siebie zawodu. Możemy również pochwalić się udziałem naszych uczniów w konkursach branżowych, m. in. "Wojewódzki Konkurs Wiedzy
Gastronomicznej" , w tym konkursach na szczeblu wojewódzkim.

kierunek kucharzkierunek kucharzkierunek kucharz

kierunek kucharzkierunek kucharzkierunek kucharz

PIEKARZ

Produkcja pieczywa wymaga nie tylko bardzo dobrego przygotowania lecz również siły fizycznej, co nie oznacza jednak, że jest to zawód wyłącznie dla chłopców. Praca w piekarni jest najlepszą formą poznania zawodu piekarza. Dlatego nauka zawodu na tym kierunku odbywa się w piekarniach rozsianych na terenie Lublina i najbliższych okolicach. W czasie zajęć teoretycznych w szkole uczniowie poznają sposoby formowania nowych wyrobów, sprawdzają wydajność receptur, dokonują obliczeń i kalkulacji.

Najlepsi uczniowie po zakończeniu nauki przystępują do egzaminu czeladniczego lub składają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Część uczniów otrzymuje
zatrudnienie w piekarniach, w których odbywali praktykę. 

Z dumą możemy pochwalić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami w regionalnych, a nawet ogólnopolskich konkursach, takich jak "Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz", "Ogólnopolski Konkurs Piekarski im. Anny Butki", gdzie nasi uczniowie wyprzedzali uczniów szkół ogólnodostępnych. W ostatnich latach nasi uczniowie otrzymywali również stypendia, m.in. Prezydenta Miasta Lublin, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Lubelskiego . Mieli również okazję doskonalić swoje umiejętności zawodowe na zagranicznych praktykach. Nie bez znaczenia są także dobre wyniki egzaminów zewnętrznych naszych absolwentów.

kierunek piekarzkierunek piekarzkierunek piekarz

kierunek piekarzkierunek piekarzkierunek piekarz

FRYZJER

Od roku szkolnego 2011/2012 chętne osoby mogą uczyć się zawodu fryzjer. Zapraszamy dziewczęta jak i chłopców, którzy pragną zgłębić tajniki fachowego posługiwania się nożyczkami i grzebieniem. Na zajęciach uczniowie poznają zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z uzyskaniem podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w salonie fryzjerskim. Nauka rozpoczyna się od podstawowych czynności – mycia włosów, masażu skóry głowy oraz modelowania i czesania fryzur. Kolejne stopnie wtajemniczenia to poznanie tajników dekoloryzacji i koloryzacji włosów, różnorodnych technik strzyżenia – w tym najnowszych trendów w świecie fryzjerstwa.

FryzjerFryzjerFryzjer

FryzjerFryzjerFryzjer

OGRODNIK

Nigdzie nie można nauczyć się cierpliwości i szacunku dla własnej pracy, jak na kierunku ogrodnik terenów zieleni. Żmudne pielenie, sianie, przesadzanie, podlewanie, przycinanie - to codzienne czynności naszych ogrodników. Ogromny teren wokół Ośrodka oraz kilometry parapetów wewnątrz to „poligon do ćwiczeń”. Nawet okres zimowy nie jest wytchnieniem w pracy, wtedy powstają kompozycje z suszonych kwiatów, stroiki i palmy wielkanocne. Zimą przygotowywane są rozsady, wysadzane są sadzonki, by szkoła była zielona i kwitnąca. Na efekty pracy ogrodniczej trzeba długo czekać, jednak zawsze są imponujące... Zobaczcie sami!

kierunek ogrodnikkierunek ogrodnikkierunek ogrodnik

kierunek ogrodnikkierunek ogrodnikkierunek ogrodnik

 

STOLARZ

Każdy lubi ładne przedmioty, jednak niewiele osób wie, ile trzeba włożyć pracy w powstanie np. ładnego mebla. Fachowcami od tego są oczywiście stolarze. Przygotowanie drewna, cięcie bali na deski, toczenie, rzeźbienie elementów ozdobnych, klejenie, zbijanie, malowanie, lakierowanie - to czynności, które codziennie wykonują uczniowie w warsztatach stolarskich.

Meble, które opuszczają stolarnie często trafiają do pracowni tapicerskiej, gdzie są „ubierane w szaty”. Tu fotele, tapczany, krzesła, wersalki powlekane są materiałem. Jest również miejscem, do którego trafiają meble z internatu naszego Ośrodka, gdzie po renowacji odzyskują blask!

kierunek stolarzkierunek stolarzkierunek stolarz

kierunek stolarzkierunek stolarzkierunek stolarz

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Po polskich drogach jeździ coraz więcej aut. Są one z roku na rok szybsze i bardziej zaawansowane technologicznie. Do obsługiwania i naprawiania tych samochodów potrzeba więc dobrych mechaników.
Od roku szkolnego 2011/2012 w naszej placówce chłopcy zdobywają ten potrzebny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w znanej na Lubelszczyźnie firmie CARRARA, która prowadzi Stacje Obsługi i Salony Sprzedaży samochodów RENAULT i FORD. Uczniowie uczący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych realizują naukę zajęć praktycznych w nowoczesnej stacji FORD, gdzie zdobywają wiedzę i umiejętności.

kierunek mechanik samochodowykierunek mechanik samochodowykierunek mechanik samochodowy

kierunek mechanik samochodowykierunek mechanik samochodowykierunek mechanik samochodowy

kierunek mechanik samochodowykierunek mechanik samochodowykierunek mechanik samochodowy

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy