Informacje dla rodziców


Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie informuje o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r (Dz. U. poz. 1603) w terminach:

  • 12 listopada 2021
  • 7 stycznia 2022
  • 2 maja 2022
  • 17 czerwca 2022

Jednocześnie przypominam, że istnieje możliwość zorganizowania w tych dniach zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Rodziców / opiekunów uczniów, którzy nie mogą w tym czasie zapewnić opieki proszę o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu Ośrodka.

Lublin, dn. 28-09-2021


Aktywny powrót do szkoły

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Lublinie uprzejmie informuje, że udział uczniów w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole (Aktywny powrót do szkoły - zajęcia sportowe tak zwane SKS-y oraz w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących) jest:

  • dobrowolny,
  • nieobowiązkowy,
  • nie ma wpływu na ocenę z zajęć wychowania fizycznego i innych przedmiotów,
  • w każdej chwili można zrezygnować z udziału w zajęciach.

Dyrektor SOSW nr 1 w Lublinie
Marcin Rakowski


 Wpłata na Radę Rodziców

Tytułem: (imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły)

Kwota: 60 zł

Odbiorca: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Nr konta: 23 1560 1195 0051 1344 2005 0001

GETIN NOBLE Bank S.A


Wpłata na ubezpieczenie NNW (ubezpiecznie następstw nieszczęśliwych wypadków)

Tytułem: (imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły)

Kwota: 46 zł

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3602 7459 9575

Odbiorca: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Termin płatności: do 30 września 2021 r.

mBank S.A.

ubezpieczenie
Warunki ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy