Informacje dla rodziców

Informujemy iż kolejne zebranie z rodzicami odbędzie się dnia 16 lutego o godz. 13.30. 


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Lublinie informuje o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z rozporządzeniem z Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zm.) w terminach:

  • 30-10-2017 (poniedziałek)
  • 31-10-2017 (wtorek),
  • 30-04-2018 (poniedziałek),
  • 02-05-2018 (środa),
  • 04-05-2018 (piątek),
  • 01-06-2018 (piątek) po Bożym Ciele.

Jednocześnie przypominam, że istnieje możliwość zorganizowania w tych dniach zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Rodziców/opiekunów uczniów, którzy nie mogą w tym czasie zapewnić opieki proszę o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu Ośrodka najpóźniej do dnia 06-10-2017 r.

Lublin, dn. 12-09-2017r.


Prezentacje multimedialne dla rodziców

Nasza Placówka bierze udział w realizacji projektu "Uczeń w sieci" w ramach projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Adresatami projektu są zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele oraz kadra kierownicza placówek oświatowych. Niebywały rozwój technologii informatycznych oprócz szerokiego spektrum zalet, niesie za sobą również wiele zagrożeń dla dzieci i młodzieży.

W trosce o dobro Państwa dzieci zamieszczamy poniżej linki do bardzo ciekawych prezentacji, których treść w przystępny sposób przybliży Państwu tę problematykę. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele - wychowawcy musimy mieć świadomość, że dbanie o bezpieczeństwo naszych podopiecznych musi obejmować również obszar cyberprzestrzeni. Po zapoznaniu się z prezentacjami zachęcamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie on-line, zebrane w ten sposób informacje pozwolą nam na lepsze zaplanowanie dalszych działań.

Czytaj więcej...


Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40