Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Lublinie

Al. Spółdzielczości Pracy 65

20-147 Lublin

Adres mailowy Ośrodka: poczta@sosw1.lublin.eu

Spis telefonów:

Centrala

(81) 747-66-68  FAX wew. 11

(81) 747-57-54

Sekretariat (81) 747-50-75
Warsztaty Szkolne (81) 748-18-22
Warsztaty Terapii (81) 748-18-66
Dom Samopomocy "Absolwent (81) 747-57-99

 

Numery Wewnętrzne - Ośrodek:

  21  portiernia
22 intendent (p. Kolak, p. Iwan)
23 kuchnia
11 sekretariat Ośrodka, Fax
14 s. 207
25 Dyrektor Ośrodka
26 Główna Księgowa
28 Wicedyrektor ds. Internatu (p. Mendelska)
29 pokój wychowawców
30 Kierownik Administracyjny
31 sekretariat Szkoły
33 księgowość, kasa (p. Kołodziej, p. Raczkowska, p. Oszmaniec)
34 Wicedyrektor Ośrodka (p. Rakowski)
35 pedagog i psycholog (p.Łońska, p.Siedlecka)
36 warsztat konserwatorów
37 księgowość (p. Augustowska)
38 kadry (p. Puchalska)
39 sala gimnastyczna
40 pedagog i psycholog (p. Nowakowska, p. Gajewska)

 

Numery Wewnętrzne - Warsztaty Szkolne:

  41    portiernia        
44 gabinet lekarski
46 Środowiskowy Dom "Absolwent"
47 p. Bordukiewicz
48 Kierownik Warsztatów (p. Smala)
49 Z-ca Kierownika Warsztatów (p. Kuzioła)
50 pokój nauczycielski - stolarnia
56 Inspektor BHP (p.Kłyż)

 

 

Pogotowie ratunkowe 81 741-21-25
Policja Dyżurny II Komisariat 81 742-73-50
Dzielnicowy 81 535-52-39
Caritas 81 532-04-29
Informacja Telefoniczna 118-913
PKP Informacja 94-36

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Witold Przeszlakowski

tel: 81 466 17 70
email: sosw1@iodlublin.eu

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40