Środowiskowy Dom Samopomocy

Absolwent

powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie w 2003 roku.


Środowiskowy: Zlokalizowany i obejmujący teren Lublina i najbliższych okolic, wspierany  przez  lokalną społeczność.
Dom: Miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe przyjąć i dać wsparcie.
Samopomocy:  Rozwijający i wspierający formy aktywności oparte o współpracę i wzajemną  pomoc.


Prowadzona działalność współfinansowana jest ze środków Gminy Lublin - miasta na prawach powiatu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Dom świadczy usługi rewalidacyjne osobom z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 18-35 lat. Staramy się nadawać wszystkim formom aktywności dynamikę, którą cechuje normalne życie i praca.
          

NASZYM BENEFICJENTOM OFERUJEMY:

 1. Ergoterapię w pracowniach:
  • kulinarnej
  • plastycznej
  • rękodzielniczej
  • ogrodniczej
  • krawieckiej
  • stolarskiej
 2. Treningi:
  • gospodarowania własnymi środkami finansowymi
  • dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą
  • kulinarny
  • umiejętności interpersonalnych: rozwiązywanie problemów
  • umiejętności spędzania czasu wolnego
 3. Terapię ruchową:
  • zajęcia sportowe
  • turystyka
  • rekreacja.
 4. Poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnej i grupowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy Absolwent LublinŚrodowiskowy Dom Samopomocy Absolwent LublinŚrodowiskowy Dom Samopomocy Absolwent Lublin

Środowiskowy Dom Samopomocy Absolwent LublinŚrodowiskowy Dom Samopomocy Absolwent LublinŚrodowiskowy Dom Samopomocy Absolwent Lublin

Zajęcia prowadzone są w odpowiednio wyposażonych pracowniach. Wspieramy naszych beneficjentów w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności społecznych organizując imprezy okolicznościowe, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do placówek użyteczności publicznej. Dokładamy również wszelkich starań, aby praca wykonana przez młodzież była użyteczna w aspekcie osobistym i społecznym. Beneficjenci biorą udział w kiermaszach i wystawach, przygotowują posiłki, wykonują prace porządkowe na terenie placówki. We wszystkich naszych działaniach oddajemy prawo wypowiadania się w swojej sprawie naszym nie w pełni sprawnym Domownikom.

 

ZAPRASZAMY

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy