Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.
Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli uczestniczyć w życiu społecznym.
Nauka w szkole trwa 3 lata, ale istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania o jeden rok. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

Edukacja w Szkole Przysposabiającej do Pracy obejmuje

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – są to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie czytania, pisania, elementarnych pojęć matematycznych, podstawowej wiedzy z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego, a także nabywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu, np. korzystania z instytucji użyteczności publicznej, posługiwania się pieniędzmi, pełnienia różnych ról społecznych.

Szkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do Pracy

Rewalidację indywidualną – (ogólnorozwojową, logopedyczną) – zajęcia te wspomagają rozwój uczniów, usprawniają zaburzone funkcje, rozwijają zainteresowania.

Rewalidacja indywidualnaRewalidacja indywidualnaRewalidacja indywidualna

Rewalidacja indywidualnaRewalidacja indywidualnaRewalidacja indywidualna

Wychowanie fizyczne – umożliwia usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwala kształtować ich sylwetkę, uczy sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, siłowniach i na terenach sportowych.

Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczneWychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczneWychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczneWychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczneWychowanie fizyczne

Zajęcia kształtujące kreatywność – (plastyczne, wokalno-muzyczne, teatralne) – w trakcie tych zajęć uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia, zainteresowania i talenty.

Zajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywność5

Zajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywność

Religię


PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

GOSPODARSTWO DOMOWE – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków.

Szkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do Pracy

PRACE OGRODNICZE – uprawa i pielęgnacja roślin, prace na działce, tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych.

PRACE BIUROWE – obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

ELEMENTY SZYCIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu; szycie prostych wyrobów, tj. ściereczek, zasłon, rękawic kuchennych itp.

Szkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do Pracy

RĘKODZIELNICTWO – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych:

  • technik: decoupage, malowanie na szkle, haft matematyczny, wyrób ozdób i biżuterii, origami,
  • materiałów: drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.

Zajęcia z przysposobienia do pracy odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach.
W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności społecznych uczniów organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne, wystawy, konkursy itp.

Szkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do Pracy

Zdjęcia: Ewa Flis, Maria Furtak

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40