Harmonogram zadań na rok szkolny 2017/18


Lp. Nazwa zadania Termin realizacji
1. Prezentacja działań SzPZ na zebraniu z rodzicami. Przygotowanie zdrowego poczęstunku. X
2. Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły na temat zdrowego odżywiania . X
2. Akcja profilaktyczna „Dzień na 5” zorganizowana w szkole, świetlicy i internacie. X/XI
3. Warsztaty edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 na temat zdrowego odżywiania. XI
4. Akcja profilaktyczna „Zjedz II śniadanie”. I semestr
5. Promocja zdrowego stylu życia dla pracowników niepedagogicznych. I semestr
6. Warsztaty kulinarne dla rodziców. II semestr
7. Spotkanie z dietetykiem na temat „Sól a zdrowie człowieka”. I semestr
8. Wykonanie tablicy edukacyjnej pt. „Zawartość Sól w produktach spożywczych”.  
9.

Publiczna prezentacja osiągnięć internatu i wyników autoewaluacji działań w zakresie II standardu SzPZ

– zebranie z rodzicami. Poczęstunek.

I
10. Przygotowanie stoiska SPZ na Lubelskich Dniach Promujących Zdrowie. V
11. Podsumowanie działań SzPZ – happening „Żyj zdrowo, ćwicz i jedz kolorowo”. V/VI
12. Przygotowanie stoiska SzPZ na festynie „Rodzinalia”. VI
13. Spotkania ze sportowcami /koszykarze, piłkarki ręczne/. 1 spotkanie w semestrze
14. „Idziemy na mecz” – działalność Klubu Kibica Cały rok
14. Zajęcia taneczno – gimnastyczne. Raz w tygodniu
15. Wyjścia na lodowisko. II semestr
15. Zajęcia sportowe „Zajarani sportem na maxa”. Cały rok
16. Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego. Akcja promocyjna. II semestr
17. Zajęcia sportowe w piłce siatkowej. Raz w tygodniu
18. Wyjście na basen 1 spotkanie w semestrze
19. Prowadzenie podstrony internetowej pt. „Szkoła Promująca Zdrowie” i na bieżąco jej aktualizowanie. Cały rok
20. Wykonanie gablot na tablice edukacyjne. I semestr
21. Prowadzenie tablicy informacyjnej SPZ. Cały rok

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40