Festiwal Szkół Promujących Zdrowie

Festiwal Szkół Promujących Zdrowie18 października 2016 roku odbył się Festiwal Szkół Promujących Zdrowie, w którym uczestniczyli dyrektorzy, koordynator oraz delegacja naszych uczniów. Festiwal odbył się w Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie. W czasie oficjalnej części uroczystości wręczono pierwsze Miejskie Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Lublin jako jedyne miasto w Polsce z własnej inicjatywy promuje zdrowy i aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, dzięki utworzeniu Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W ramach tej idei organizowane są, w sposób kompleksowy i systematyczny, spotkania, warsztaty i szkolenia w obszarze profilaktyki i promocji szeroko pojętego zdrowia: prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, zdrowia psychicznego i społecznego. Realizowane projekty są poprzedzone wszechstronną diagnozą, która wskazuje potrzeby uczniów, a podejmowane działania angażują całą społeczność szkolną, także rodziców. Placówki organizują wspólne przedsięwzięcia z uczestnictwem zaproszonych do współpracy osób i instytucji ze środowiska lokalnego oraz doradców metodycznych.

Festiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących Zdrowie

Festiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących Zdrowie

Festiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących Zdrowie

Aktualnie na terenie miasta Lublin w realizację programu zaangażowały się 62 szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które znajdują się na różnych etapach realizacji programu. Wśród 32 jednostek oświatowych wykazujących się dużą aktywnością i skutecznością w podejmowanych działaniach prozdrowotnych znalazł się internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Lublinie. Certyfikaty zostały wręczone przedstawicielom szkół przez Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka. Certyfikat dla naszej placówki osobiście odebrali: Pan dyrektor Andrzej Berbeć, koordynator programu pani Dorota Mazurek oraz delegacja uczniów w składzie Karolina Bochniarz, Karolina Wójcik oraz Karol Mroczek.

Festiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących Zdrowie

Festiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących Zdrowie

Festiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących Zdrowie

Część artystyczną Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie  uatrakcyjnił występ wokalny zespołu „Focus” wspólnie z reprezentantami przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum, należących do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Zespół wokalny wystąpił w składzie: Marita Różańska, Aleksandra Zacharska i Aneta Łysiak, a przygotowany został przez panią Lidię Romanowską. Ponadto placówka włączyła się w organizację poczęstunku dla uczestników Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie. Przekąski zostały przygotowane przez nauczycieli zawodów spożywczych pod kierunkiem pani kierownik warsztatów pani Wiesławy Smali, a serwowane przez pana Jana Cala, Adama Rozwadowskiego wraz z uczniami.

Festiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących Zdrowie

Festiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących Zdrowie

Festiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących ZdrowieFestiwal Szkół Promujących Zdrowie

Dodatkowymi atrakcjami w czasie uroczystości były:  zajęcia warsztatowe dla najmłodszych z animatorami, pokaz taneczny „Owocowo śpiewaj i tańcz”, zabawa na miasteczku ruchu drogowego, zabawa w sali prozdrowotnych gier edukacyjnych, pokaz sztuk samoobrony, zabawy z elementami pedagogiki cyrku, ekspozycja zdrowej żywności, wystawa prac prezentujących podejmowane przez szkoły i placówki działania związane z realizacją Programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Dziękuję przede wszystkim zespołowi wychowawców internatu zaangażowanym w realizację programu Szkoła Promująca Zdrowie za wspaniałe działania prozdrowotne, dzięki którym uzyskaliśmy certyfikat oraz wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu się do uroczystości.

Opracowanie: Dorota Mazurek


Szczegóły dotyczące uroczystości znajdują się na stronach:

Urząd Miasta Lublin
http://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/miejskie-certyfikaty-szkola-promujaca-zdrowie-rozdane,72,1082,1.html

Kurier Lubelski
http://www.kurierlubelski.pl/edukacja/a/wyroznienia-dla-lubelskich-szkol-promujacych-zdrowy-tryb-zycia-zdjecia,10754576/

TVP 3 Lublin, Panorama Lubelska
http://lublin.tvp.pl/27381977/szkoly-ktore-promuja-zdrowie-ogolnopolski-program

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40