Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Rozumiemy, że obecna sytuacja jest wyjątkowa, ale wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oddajemy do Państwa dyspozycji numer telefonu do sekretariatu Ośrodka, pod którym mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat rekrutacji w naszej placówce.

Kontakt w godz. 8.00 - 14.00 pod numerami tel:

 • (81) 747-50-75
 • (81) 747-66-68 wew. 11

Wnioski i dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Ośrodka lub przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem REKRUTACJA w temacie).

W chwili obecnej (w miarę Państwa możliwości) prosimy składać (przesyłać):

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania poniżej)
 • dla zainteresowanych wniosek o przyjęcie do internatu (do pobrania poniżej)
 • skan bądź czytelne zdjęcie orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej.

W terminie późniejszym będziemy Państwa prosić o dostarczenie pozostałych dokumentów (szczegóły do ustalenia telefonicznie lub mailowo).


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Lublinie

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Lublinie wchodzą:


 • Dla uczniów wymagających szczególnej opieki zapewniony jest pobyt w świetlicy przed i po zajęciach, a także bezpłatny transport.
 • Szkoła i internat oferują także zajęcia pozalekcyjne m.in.: teatralne, wokalne, ekologiczne, florystyczne, sportowe, plastyczne (więcej na temat kół zainteresowań tutaj).
 • Organizowane są także spektakle teatralne, wycieczki, turnieje sportowe, konkursy wiedzy zawodowej, wyjazdy do teatru, kina.

Warunkiem przyjęcia do szkół jest uzyskanie skierowania do kształcenia w naszym Ośrodku, z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39. W tym celu należy złożyć podanie do Starostwa Powiatowego zgodnie z miejscem zamieszkania z prośbą o umożliwienie dalszego kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Lublinie.

Do podania należy dołączyć kopię Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Komplet dokumentów:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • wniosek o przyjęcie do internatu
 • życiorys
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • świadectwo ukończenia gimnazjum specjalnego (po zakończeniu roku szkolnego)
 • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty*
 • trzy zdjęcia
 • karta zdrowia
 • książeczka zdrowia dla kierunków spożywczych
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu**
 • inne dokumenty uwzględniające dodatkowe informacje o kandydacie (np.: opinia, wywiad środowiskowy, decyzja sądu, dane o stanie zdrowia, itp.).

* Dotyczy kandydatów do szkoły branżowej.

** Skierowanie na badania lekarskie, w celu uzyskania zaświadczenia o przydatności do zawodu wydaje szkoła po otrzymaniu dokumentów ucznia (badania są bezpłatne).

Branżowa Szkoła wieloZawodowa Specjalna I Stopnia NR 2 im. Marii grzegorzewskiej kształci uczniów w następujących kierunkach zawodowych:

 • cukiernik
 • piekarz
 • stolarz
 • ogrodnik
 • fryzjer
 • kucharz
 • tapicer
 • mechanik pojazdów samochodowych

oraz nowe kierunki w zależności od potrzeb rynku pracy.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w trzyletnim cyklu kształcenia pozwala uczniom nabyć umiejętności z zakresu:

 • obsługi maszyn i urządzeń biurowych
 • gospodarstwa domowego
 • rękodzielnictwa
 • krawiectwa
 • ogrodnictwa
 • stolarstwa
 
 Microsoft Word Acrobat Reader

Podanie do internatu

Podanie do internatu

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły Wielozawodowej

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły Wielozawodowej

Podanie do Urzędu Miasta Brażowa  Szkoła Wielozawodowa

Podanie do Urzędu Miasta Brażowa  Szkoła Wielozawodowa

Podanie do Starostwa - Brażowa Szkoła Wielozawodowa

Podanie do Starostwa - Brażowa Szkoła Wielozawodowa 

Podanie do Starostwa - Szkoła Przysposabiająca

Podanie do Starostwa - Szkoła Przysposabiająca  

Podanie do Urzędu Miasta
Szkoła Przysposabiająca

Podanie do Urzędu Miasta
Szkoła Przysposabiająca
 

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Przysposabiającej

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Przysposabiającej  

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40