Koło PCK


20.11.2015 r.

Koło PCK przedstawia konkurs" Skarbonka na złoto". Konkurs polega na wykonaniu oryginalnej skarbonki na zbiorkę środków finansowych pod haslem "Gorączka złota" oraz przesłaniu zdjęcia skarbonki do organizatora (Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK).

Każda ze szkół zgłasza do oceny tylko jedną najlepszą skarbonkę, zaopatrzoną w hasło akcji "Gorączka złota" i nazwę szkoły. Prace konkursowe należy przesyłać w formie zdjęcia bez konieczności jej przywożenia do biura PCK do dnia 15.06.2016 roku. Oceny i kwalifikacji skarbonek będzie dokonywała Komisja powołana w Ośrodku. Prace przesłane po terminie nie będa brane pod uwagę.


19.11.2015 r.

Koło PCK ogłasza konkurs na "Największego Zbieracza Złota". Przedmiotem konkursu jest zbieranie nominałów 1,2 lub 5 groszy w konkursie PCK pod hasłem "Gorączka złota". Organizatorem konkursu jast Lubelski Oddział Okręgowy PCK. Celem konkursu jest kształtowanie prospołecznych działań i pomoc rzeczowa dla dzieci. Konkurs trwa do 1.06.2016 roku.


18.11.2015 r

Koło PCK działające od 15 lat w internacie naszego Ośrodka po raz kolejny zaprasza, wszystkie chętne osoby  do udziału w akcji " I Ty możesz zostać św. Mikołajem." Zbieramy książeczki,zabawki,które zostaną przekazane do Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK. Osoby chętne do współpracy zapraszamy do internatu [pokój 101] lub do opiekunów Koła PCK [p.Ściubak,p.Guz].

Wszystkim zainteresowanym bezinteresowną pomocą serdecznie dziękujemy.


Koło PCKKoło PCK działające w naszej placówce powstało we wrześniu 2000 roku. Opiekunami Koła są Barbara Guz i Mariola Ściubak.

Nasza działalność dotyczy realizacji następujących zadań:

Edukacja:

  • zapoznanie z ideą Czerwonego Krzyża,
  • nauka udzielania I pomocy,
  • upowszechnianie Praw Człowieka.

Działalność charytatywna: zbiórki rzeczowe i pieniężne, wolontariat stały.

Promocja zdrowia.

Koło PCKW bieżącym roku planujemy kontynuować upowszechnianie zasad udzielania I pomocy poprzez pokazy multimedialne oraz pokazy z udziałem wykwalifikowanych ratowników. W zakresie działalności charytatywnej nadal prowadzimy zbiórki pieniężne "Góra grosza" oraz zbiórki rzeczowe ("I Ty możesz zostać św. Mikołajem", "Zajączek Wielkanocny"). Tradycją naszego koła jest od lat praca wolontariuszy w Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie (obecnie jest to grupa 4 dziewcząt). Realizacja zagadnień dotyczących promocji zdrowia to przede wszystkim: profilaktyka różnych chorób, zasady racjonalnego odżywiania, wskazywanie form właściwego wykorzystania czasu wolnego oraz profilaktyka uzależnień. Działalność Koło PCKnaszego Koła opiera się na współpracy z różnymi instytucjami miasta Lublina: ZM PCK, Powiatową Stacją "Sanepid", DPS "Kalina" oraz Kołem Ekologicznym naszego Ośrodka (w zakresie realizacji zadań Alertu ekologiczno-zdrowotnego). Poprzez pracę w Kole PCK członkowie przyczyniają się bezpośrednio do niesienia pomocy osobom potrzebującym oraz doskonalą swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony zdrowia, co niewątpliwie przyniesie efekty w ich przyszłym życiu rodzinnym i zawodowym.

Opracowanie: Mariola Ściubak, Barbara Guz

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40