Zespół wokalno - muzyczny Focus

Zespół woklano - muzyczny Focus

Zespół wokalno-muzyczny działa w SOSW Nr 1 od kilkunastu lat. Prowadzącą zespół jest pani Lidia Romanowska.

Od początku swej działalności zespół bierze udział niemalże we wszystkich uroczystościach szkolnych. Reprezentuje również szkołę na zewnątrz, uczestnicząc w różnych prezentacjach, konkursach, przeglądach, festiwalach piosenki i innych różnych imprezach kulturalnych.

W swoim dorobku ma wiele znaczących osiągnięć, m.in.:

  • czołowe miejsca w Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Artystycznych, które odbywają się corocznie w Krasnymstawie,
  • czołowe miejsca i wyróżnienia w corocznym Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Religijnej Placówek Specjalnych i Integracyjnych w Chełmie,
  • sukcesem było zdobycie I miejsca w III Ogólnopolskim Festiwalu Wokalno-Instrumentalnym w Przemyślu.

Ponadto zespół wokalny Fokus aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. Występował ze swoimi programami  w Lubelskim Święcie Chleba na Placu Zamkowym w Lublinie (2014), Festynie Parafialnym „Rodzinalia 2015” w Lublinie. Uczestniczył również w II Integracyjnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Młodzieży Niepełnosprawnej w Lublinie.

Głównym założeniem prowadzącej zespół jest aktywizacja jak największej liczby młodzieży w celu realizacji jej naturalnych potrzeb rozwojowych. Zespół rozszerzył działalność poprzez wprowadzenie elementów choreograficznych na potrzeby prezentacji. Dla uzyskania zamierzonego efektu wprowadzane są do akompaniamentu instrumenty perkusyjne i gitara. Każdy kto chciałby rozwijać swoje zainteresowanie muzyką jest mile widziany i ma szansę bycia w zespole.

Zespół wokalno - muzyczny FocusZespół wokalno - muzyczny FocusZespół wokalno - muzyczny Focus

Zespół wokalno - muzyczny FocusZespół wokalno - muzyczny FocusZespół wokalno - muzyczny Focus

Opracowanie i zdjęcia: Lidia Romanowska

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40