Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk"

Uczniowski Klub Sportowy OlimpijczykUczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Lublinie powstał na zebraniu założycielskim dnia 20.10.2004 z inicjatywy nauczycielki wychowania fizycznego pani Małgorzaty Cyrkler.

Celem jego jest:

  • propagowanie rekreacji ruchowej,
  • propagowanie higienicznego i zdrowego stylu życia,
  • popularyzacja imprez rekreacyjno-sportowych,
  • zapewnianie zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie wolnym.

Zarząd UKS „Olimpijczyk” przy SOSW nr 1 w Lublinie

1.    Marcin Rakowski - prezes
2.    Małgorzata Cyrkler – wice prezes
3.    Wojciech Kościuk - skarbnik

Komisia Rewizyjna UKS”Olimpikczyk przy SOSW nr 1 w Lublinie

1.    Dorota Kociuba - przewodniczący
2.    Magdalena Górska  – członek
3.    Tomasz Stawecki - członek


W dniu 19.11.2004 Klub został zarejestrowany w Urzędzie Miasta i wpisano go do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

W ramach Klubu organizowane są zajęcia sekcji sportowych osób niepełnosprawnych:

  • badminton
  • podnoszenie ciężarów
  • zespołowe gry sportowe
  • pływanie
  • siatkówka

Wyżej wymienione sekcje mają dofinasowanie z ministerstwa sportu i turystyki.

 

Opracowanie: Małgorzata Cyrkler
Zdjęcia: Wojciech Kościuk

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40