Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

BRDDziałalność z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczęliśmy w 2005 roku. Zajmujemy się popularyzacją treści dotyczących BRD na terenie szkoły i internatu SOSW Nr 1 w Lublinie. Podejmowane przez nas różnorodne formy aktywności mają na celu wyposażenie uczniów w takie umiejętności i wiadomości, które powodują, że stają się oni świadomymi uczestnikami ruchu drogowego dbającymi o bezpieczeństwo swoje i innych. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: Małgorzata Surdacka, Agnieszka Kulińska, Joanna Bidyńska, Jacek Szyszka.

Założone cele realizujemy poprzez organizację :

WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PLASTYCZNYCH – „JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE”. Najlepsze prace nagradzamy już od 2005 roku. Konkurs cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów szkół specjalnych z całego województwa lubelskiego. Co roku napływa do nas około 100 prac, a jury ma naprawdę trudny wybór.

 

WEWNĄTRZSZKOLNYCH KONKURSÓW WIEDZY BRD
Odbywają się one co roku, biorą w nich udział chętni uczniowie SOSW NR 1 w Lublinie.

WOJEWÓDZKICH TURNIEJÓW WIEDZY BRD
W zmaganiach biorą udział uczniowie zawodowych szkół specjalnych z całego województwa lubelskiego. Odbyły się już 4 edycje turnieju, a każda następna przyciąga coraz większą liczbę uczestników. Ogromną zachętą do udziału w turnieju są bardzo atrakcyjne nagrody takie jak: odtwarzacze MP3, odtwarzacze DVD oraz radiomagnetofony z odtwarzaczami MP3.

 

EGZAMINÓW NA KARTĘ ROWEROWĄ
W każdym roku szkolnym przygotowujemy młodzież do egzaminu na kartę rowerową podczas cyklu zajęć z zakresu wiedzy BRD.

CYKLU ZAJĘĆ opartych na autorskim programie PORUSZAM SIĘ BEZPIECZNIE PO DRODZE

(M. Surdacka, A. Kulińska)
Co roku program realizowany jest wśród uczniów klas pierwszych.

RAJDÓW ROWEROWYCH
Zorganizowaliśmy rajdy rowerowe: 1-dniowy (ścieżką rowerową) nad Zalew Zemborzycki oraz 2-dniowy Sułoszyn – Kock – Firlej. Wzięło w nich udział 26 wychowanków z internatu. Imprezy te pozostawiły wiele miłych wspomnień.

AKCJI: „BEZPIECZNE FERIE”
Od roku szkolnego 2009/2010 organizujemy spotkania młodzieży z komisarzem policji dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.

PIKNIKU RODZINNEGO – „BEZPIECZNE WAKACJE”
W roku szkolnym 2009/2010 zorganizowaliśmy imprezę plenerową dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy oraz ich rodzin. Program pikniku przedstawiał się następująco:

 
1. Zabawy integracyjne.
2. Prezentacja multimedialna „Bezpieczne wakacje”.
3. Zajęcia edukacyjne prowadzone metodą karuzeli.
4. Mini – konkurs wiedzy BRD.
5. Spotkanie młodzieży z maskotką POLI.
6. Jazda rowerem po torze sprawnościowym.


W roku szkolnym 2008/2009 drużyna z naszego ośrodka wzięła udział w Roweriadzie 2009 zorganizowanej przez SOSW w Karczmiskach. Impreza okazała się niezwykle udana, oprócz świetnej zabawy zdobyliśmy również puchar za zajęcie I miejsca.

Naszą działalność wspierają: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE, KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE ORAZ WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI W LUBLINIE.


WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS WIEDZY BRD 2018

W dniu 23 lutego 2018 roku po raz kolejny odbył się SZKOLNY KONKURS WIEDZY BRD. Wzięło w nim udział 20 uczniów z Branżowej Szkoły Wielozawodowej. Pierwsza część rywalizacji polegała na rozwiązaniu testu, który dotyczył znajomości aktualnych przepisów ruchu drogowego. W kolejnym etapie każdy uczestnik miał za zadanie prawidłowo zinterpretować dwa znaki drogowe.

Zawodnicy z niecierpliwością czekali na ostateczne wyniki, które ogłosiła przewodnicząca jury pani Dyrektor Marta Mendelska:

I MIEJSCE
DZIERŻAK PIOTR
KLIMEJKO MONIKA

II MIEJSCE
BEDNARCZYK KAMIL
JERMAKOWICZ DOMINIK
KOPIUK PAWEŁ

III MIEJSCE
WIĘCKOWSKI ŁUKASZ

IV MIEJSCE
BISZCZAN MICHAŁ
KOŚCIELSKI SEBASTIAN
WÓJTOWICZ PAWEŁ

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ
I GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!!!

Opracowanie:

Zespół ds. BRD

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40