Koło Patriotyczne

Koło Patriotyczne„Zachowanie Ojczyzny jest najpierwszą Obywatela powinnością”

Stanisław Staszic

Koło Patriotyczne - „Nasza Ojczyzna Polska” - funkcjonuje w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie od roku szkolnego 2008/2009. Celem Koła jest kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz kształcenie odpowiedzialności za losy Ojczyzny. Organizując wspomnienia rocznicowe, pogadanki, wieczornice, wycieczki, wyjścia do muzeów, okazjonalne wystawki, przypominamy o konieczności podtrzymywania tradycji narodowych, uczymy szacunku do symboli narodowych, uświadamiamy konieczność poszanowania i pomnażania dorobku  poprzednich pokoleń. Praca w Kole daje nam możliwość utrwalania wiedzy zdobytej podczas zajęć szkolnych. Prezentujemy postacie Wielkich Polaków, którzy odegrali doniosłą rolę w dziejach państwa polskiego oraz tych współcześnie nam żyjących, dla których Ojczyzna to rzecz najważniejsza. Ciekawy w formie i treści program będziemy realizować również w bieżącym roku szkolnym. Zapraszamy do udziału w nim.

Młodzież

Koło patriotyczneKoło patriotyczneKoło patriotyczne

Koło patriotyczneKoło patriotyczneKoło patriotyczne

Koło patriotyczneKoło patriotyczneKoło patriotyczne

Koło patriotyczneKoło patriotyczneKoło patriotyczne

Koło patriotyczneKoło patriotyczneKoło patriotyczne

Koło patriotyczneKoło patriotyczneKoło patriotyczne

Koło patriotyczneKoło patriotyczneKoło patriotyczne


Ramowy plan obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 1. Inauguracja obchodów – akademia z okazji 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pt. „Wiara w zwycięstwo” (Koło Patriotyczne).
 2. Oddanie hołdu Powstańcom Styczniowym: 
  • a) odwiedzenie miejsc związanych z bitwami i potyczkami okresu powstania styczniowego,
  • b) pozyskanie informacji w środowisku lokalnym, w rodzinie na temat udziału naszych przodków w Powstaniu Styczniowym.
 3. Rola i znaczenie Powstania Kościuszkowskiego.
 4. Odwiedzenie miejsc związanych z Tadeuszem Kościuszko w Lublinie.
 5. Pozyskanie informacji w środowisku lokalnym oraz w rodzinie na temat udziału naszych przodków w walkach o niepodległość Polski i przedstawienie tych informacji w wybranej formie na forum klasy lub grupy wychowawczej (opowiadanie, rysunek, kopie zdjęć z opisem)
 6. Odwiedzenie wybranych miejsc pamięci narodowej.
 7. Akademia z okazji 227. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja 1791 r. (Koło Patriotyczne)
 8. Wielcy Lublinianie i ich wkład w walkę o niepodległość.
 9. Józef Piłsudski w Lublinie.
 10. Wybitni Polacy i ich rola w walce o niepodległość.
 11. Wspomnienia o Józefie Piłsudskim zapisane w rodzinnych pamiętnikach.
 12. Poezja i pieśń niepodległościowa tworzona w rodzinach polskich pod zaborami i przekazywana z pokolenia na pokolenie (prezentacja utworów w dowolnej formie).
 13. Pierwsza Brygada Legionów Polskich i jej znaczenie w odzyskaniu niepodległości.
 14. Akademia z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę (Koło Patriotyczne).
 15. Podsumowanie obchodów:
 • ocena podjętych i zrealizowanych działań przez komisję oraz nagrodzenie najciekawszych inicjatyw,
 • prezentacja na zajęciach wychowawczych „Księgi obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę”.


Uwagi:

 1. „Księga obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę”, tworzona jest przez młodzież całego Ośrodka pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców i znajduje się w bibliotece szkolnej. Wszystkie zrealizowane i opisane przedsięwzięcia (format papieru A4) przekazujemy do załączenia w ww. księdze.
 2. Powyższy plan zawiera jedynie przykładowe formy pozyskiwania informacji i nie wyczerpuje całości zagadnień związanych z okresem zaborów i walką o niepodległość.
 3. Inicjatorzy przedsięwzięcia liczą na zaangażowanie młodzieży w pozyskiwaniu informacji na temat losów naszej Ojczyzny i jej bohaterów, często zwykłych ludzi, których serca oddane były Polsce.
 4. Wstępne materiały dotyczące zrealizowanych i planowanych przez poszczególne klasy i grupy wychowawcze przedsięwzięć należy złożyć do opiekunów Koła Patriotycznego, w terminie do 15 maja 2018 r.

 

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40