Internackie Koło Sportowe

Internackie Koło SportoweProwadzą wychowawcy:

  • Kowalczyk Mariusz 
  • Rejak Jarosław
  • Rodak Waldemar

Celem działania IKS jest rozwijanie aktywności ruchowej młodzieży mieszkającej w internacie. Powszechnie wiadomo, że sport, a szczególnie dyscypliny zespołowe mają przemożny wpływ na kształtowanie woli, siły, odporności i charakteru młodzieży. Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych młodzieży, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Uczniowie starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są również i tacy, którzy swojego wolnego czasu nie chcą spędzić przed telewizorem czy komputerem, a poświęcić go aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne. Dlatego właśnie koło sportowe działające w internacie ma charakter otwarty dla każdego wychowanka internatu, który chciałby spróbować swoich sił w danej dyscyplinie sportowej, jeżeli oczywiście nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Rywalizacja sportowa w oparciu o przestrzeganie określonych zasad i reguł to ważny element uspołecznienia w sferze rewalidacyjnej. Elementem dowartościowującym są oczywiście towarzyszące rywalizacji wyróżnienia i nagrody. Ponadto rywalizacja pomiędzy poszczególnymi grupami internackimi wzmacnia identyfikację z własną grupą oraz poczucie wspólnoty.

Działania w ramach IKS w roku szkolnym 2018/2019:

  • Organizacja turnieju o Mistrzostwo Internatu w Tenisie Stołowym
  • Organizacja turnieju o Mistrzostwo Internatu w Halowej Piłce Nożnej
  • Zawody sportowe w rzutki
  • Motywowanie do podjęcia regularnej aktywności fizycznej
  • Motywowanie do zmiany nawyków żywieniowych

Siłownia

Zajęcia na siłowniZajęcia na siłowniZajęcia na siłowni

Zajęcia na siłowniZajęcia na siłowniZajęcia na siłowni


Piłka nożna

Piłka nożnaPiłka nożnaPiłka nożna

Piłka nożnaPiłka nożnaPiłka nożna


Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40