Koło Turystyczno - Krajoznawcze

Koło Turystyczno - KrajoznawczeKoło Turystyczno-Krajoznawcze powstało w naszym Ośrodku we wrześniu 2008 roku. Założyły je i prowadzą: Ewa Aftyka, Teresa Wachowska, Katarzyna Pilipczuk i Waldemar Rodak.

Koło promuje szeroko pojętą turystykę. W ramach Koła realizujemy następujące cele:

  • zapoznawanie z historią i środowiskiem Lublina, Lubelszczyzny  oraz wybranych  regionów Polski,
  • dostarczanie doznań estetycznych rozbudzających wrażliwość na piękno przyrody i pomniki kultury,
  • wzmacnianie więzi młodzieży naszego Ośrodka z miastem i środowiskiem,
  • wspomaganie rozwoju pożądanych cech fizycznych i umysłowych młodzieży.

W ciągu kilku lat działalności Koło zrealizowało wiele imprez. Do najciekawszych możemy zaliczyć wycieczkę do Krakowa, Warszawy, Łańcuta i Kozłówki.

Wszystkie nasze działania utrwalane są dokumentacją zdjęciową, którą zamieszczamy na stronach wirtualnych naszego Ośrodka z zaproszeniem do ich obejrzenia.

W bieżącym roku szkolnym zachęcamy młodzież do czynnego uczestnictwa w dobrej zabawie podczas wycieczek, konkursów i spotkań.

Koło Turystyczno - KrajoznawczeKoło Turystyczno - KrajoznawczeKoło Turystyczno - Krajoznawcze

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40