Teatr Promieniści

Teatr PromieniściTeatr „Promienistych” – prowadzony jest od połowy lat dziewięćdziesiątych przez p. Barbarę Adamczyk, założony zaś został przez p. Michała Stanowskiego w październiku 1982 r. przy Domu Kultury LSM. Ostatecznie na zaproszenie dyrektora Kazimierza Olszowego, w roku 1990 teatr „przytulił” się do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Lublinie. Dopiero od tego momentu możemy mówić o teatrze osób niepełnosprawnych. Właśnie w tym czasie w działania teatralne włączyła się p. Barbara Adamczyk, a od 2004 r. p. Katarzyna Rak. Przez mijające szybko lata przez naszą grupę przewija się bardzo wielu uczestników (aktorów), którzy pozostawiają swój ślad w dorobku „Promienistych”. Dzięki temu, czego nauczyli się w teatrze – głównie poprzez kontakty z ludźmi, nabieranie obycia i nawyków swobodnego wysławiania się przed większą publicznością, rozwijanie swojej kreatywności – wielu z nich poszło dalej tą drogą, zakładając nawet własne teatry u siebie, w swoich miejscowościach. Dzięki takim osobom, aktorom, przyjaciołom, nasz teatr istnieje i posiada swój specyficzny klimat.

W przeciągu tych kilkudziesięciu już lat do największych sukcesów teatru należały między innymi:

  • trzykrotne zakwalifikowanie się na Ogólnopolskie Puławskie Spotkania  Lalkarzy
  • nominacja do wyjazdu do Munster (Niemcy) ze spektaklem „Róża” (współreżyseria – M.Stanowski, B.Adamczyk)
  • w roku 1999 teatr ze spektaklem „Otworzyły się ich oczy...” (reżyseria B.Adamczyk) otrzymał wyróżnienie i zakwalifikował się finału Sceny Młodych’99 w Lublinie
  • w 2000 r. po SANS teatr otrzymał nominację do Miejskiej Sceny Amatora, gdzie spektakl „Czwarty król” (reżyseria B.Adamczyk) otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę Wojewody Lubelskiego za najciekawsze widowisko przeglądu
  • w 2004 r. spektakl „Czarcia Łapa” (reżyseria B.Adamczyk) został nominowany na Międzynarodowy Festiwal Teatralny we Lwowie
  • w 2005 roku teatr ze spektaklem „Tajemnica nocy grudniowej” (współreżyseria – B..Adamczyk i K.Rak) zajął pierwsze miejsce na Lubelskim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Szczodraki’2005 w Lublinie.

Poza tymi najlepszymi, bo uhonorowanymi nagrodami spektaklami, „Promieniści” zrealizowali wiele innych widowisk i programów artystycznych, które zaprezentowali zarówno na forum szkoły, jak i środowiska lokalnego. Teatr „Promienistych” jest ponadto współorganizatorem Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych „Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku”, organizowanego od 18 lat w Lublinie. Jego główną ideą jest przedstawienie osiągnięć amatorskich grup teatralnych pochodzących ze szkolnictwa specjalnego. Od kilku lat mamy także kontakty z zagranicznymi grupami teatralnymi z Ukrainy, Białorusi czy Norwegii, które owocują ożywioną współpracą. Zespół nasz w czasie tego festiwalu bowiem nie tylko jest corocznie obecny na jego scenie, ale także od wielu lat organizuje tradycyjny „Bal na Bursakach” oraz noclegi, wyżywienie, spotkania dla instruktorów i aktorów teatrów z całej Polski i zza granicy – tak ważne dla budowania więzi wśród osób zajmujących się teatrami osób niepełnosprawnych. Całoroczna praca teatru pod kierunkiem instruktorek, pani Barbary Adamczyk i Katarzyny Rak, najbardziej jednak widoczna jest w różnego rodzaju przedstawieniach i programach artystycznych, tradycyjnie już ubarwiających wiele imprez w naszej szkole.


XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych

Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku

„Bal u panny Hannki”

XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób NiepełnosprawnychXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób NiepełnosprawnychXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób NiepełnosprawnychXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych

XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób NiepełnosprawnychXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób NiepełnosprawnychXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób NiepełnosprawnychXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób NiepełnosprawnychXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych

XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób NiepełnosprawnychXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób NiepełnosprawnychXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych

XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób NiepełnosprawnychXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób NiepełnosprawnychXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych

XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób NiepełnosprawnychXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych

Opracowanie: Barbara Adamczyk, Katarzyna Rak

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40