Koło Ekologiczne

Koło Ekologiczne

Koło Ekologiczne działa w naszym Ośrodku od 1995 roku. Opiekunami Koła od początku są panie: Anna Klimkowicz-Barbarska, Marzena Grzechnik, Renata Bielecka i Karolina Barańska. Działalność Koła prowadzona jest w oparciu o program „Pokochać, poznać, chronić”, opracowany z uwzględnieniem potrzeb i możliwości naszych uczniów. Tematyka zajęć jest dobrana tak, aby zdobyta wiedza i umiejętności były przydatne w życiu codziennym, a formy realizacji ciekawe i atrakcyjne. Członkowie Koła systematycznie uczestniczą w zajęciach oraz inicjują i koordynują wszelkie działania proekologiczne na terenie Ośrodka. Koło posiada swoje pomieszczenie – Klub „Środ-ek”.
Edukację ekologiczną prowadzimy w różnych formach np. poprzez udział w realizacji wielu projektów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

W ostatnich latach uczestniczyliśmy w projektach:

 • „Kupuj odpowiedzialnie”,
 • „Nie podgrzewaj atmosfery”,
 • „Lubelskie segreguje odpady”,
 • „My dla przyrody – przyroda dla nas”.

W ramach działalności Koła współpracujemy m.in. z: Towarzystwem dla Natury i Człowieka, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Lasami Państwowymi, Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych, Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Koło EkologiczneKoło EkologiczneKoło Ekologiczne

Koło EkologiczneKoło EkologiczneKoło Ekologiczne

Edukacja z zakresu ochrony przyrody to np. udział młodzieży w wycieczkach z cyklu „Poznajemy parki narodowe w Polsce”. Walory przyrodniczo-krajobrazowe parków poznaliśmy odwiedzając między innymi:

 • Poleski Park Narodowy,
 • Roztoczański Park Narodowy,
 • Tatrzański Park Narodowy,
 • Bieszczadzki Park Narodowy,
 • Pieniński Park Narodowy,
 • Ojcowski Park Narodowy,
 • Babiogórski Park Narodowy,
 • Białowieski Park Narodowy,
 • Karkonoski Park Narodowy.

Koło EkologiczneKoło EkologiczneKoło Ekologiczne

Koło EkologiczneKoło EkologiczneKoło EkologiczneKoło Ekologiczne

Zwiedzaliśmy również parki krajobrazowe Lubelszczyzny:

 • Kazimierski Park Krajobrazowy,
 • Kozłowiecki Park Krajobrazowy,
 • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie.

Nasi uczniowie zdobywają szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Mogą je zaprezentować podczas różnych konkursów organizowanych na terenie Ośrodka oraz poza szkołą. Co roku finaliści szkolnego konkursu ekologicznego i członkowie Koła Ekologicznego biorą udział w Wojewódzkim Międzyośrodkowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej w Chełmie. Zajmujemy tam czołowe miejsca.
W działalności na rzecz środowiska duże znaczenie ma wrażliwość na jego piękno, ale i na problemy zagrożenia. Uczniowie ukazują je na zdjęciach i w pracach plastycznych przygotowywanych na konkursy np. w formie prac plastycznych prezentowanych w konkursach, m.in. „Cztery pory roku w przyrodzie”, „Chrońmy przyrodę – wodę, powietrze, glebę, rośliny, zwierzęta”, „Piękny świat owadów”, „Podglądamy przyrodę”, „Przyroda w obiektywie”.
Dobrem najwyższym jest zgadzać się z naturą i stosownie do niej żyć (Cyceron). Dlatego wszystkie osoby zainteresowane działalnością Koła zapraszamy do Klubu „Środ-ek”.

Opracowanie i zdjęcia:
Anna Klimkowicz-Barbarska
Renata Bielecka

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40