Koło Miłośników Kultury

Koło Miłośników KulturyKoło Miłośników Kultury funkcjonuje w naszym Ośrodku od września 2016 r. Jego pomysłodawcą jest p. Grażyna Słupczyńska, a prowadzi je także p. Joanna Nowicka - Baran. W Kole Miłośników Kultury spotykają się uczniowie, którzy interesują się sztuką filmową i teatralną, fotografią, wystawami malarstwa i szeroko pojętymi wydarzeniami kulturalnymi. Głównym celem koła jest wprowadzenie młodzieży w świat kultury wysokiej, poszerzenie wiedzy o wydarzeniach kulturalnych, uwrażliwianie na piękno i kształtowanie szacunku do dziedzictwa narodowego. W ramach pracy Koła Miłośników Kultury, panie prowadzące organizują liczne wycieczki edukacyjne, wyjścia na spektakle teatralne, filmy, wystawy, wernisaże, wydarzenia kulturalne, spotkania ze znanymi osobami, a także konkursy i warsztaty. Młodzież bierze aktywny udział w życiu kulturalnym miasta. Wychowanie przez kulturę to kształtowanie wrażliwości na piękno, poszanowania pracy innych, to szansa na spotkanie ciekawych osób a tym samym lepsze poznanie samego siebie. Edukacja kulturalna sprzyja rozwojowi i wychowaniu młodego człowieka; wzbogaca, upiększa i rozwija jego twórczą stronę.

Koło Miłośników KulturyKoło Miłośników KulturyKoło Miłośników Kultury

Koło Miłośników KulturyKoło Miłośników KulturyKoło Miłośników Kultury

Koło Miłośników KulturyKoło Miłośników KulturyKoło Miłośników Kultury

Koło Miłośników KulturyKoło Miłośników Kultury

Opiekunowie: Grażyna Słupczyńska, Joanna Nowicka - Baran

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40