Klasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich

Klasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkichWe wrześniu 2013 roku, w Szkole Przysposabiającej do Pracy w naszym Ośrodku, została utworzona pierwsza klasa dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną: poruszających się na wózku inwalidzkim i z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie kształcimy uczniów już na każdym poziomie. Każda klasa liczy po pięciu uczniów. Młodzież uczy się w odpowiednio wyposażonych pracowniach, do których mają dobry dostęp. Wszystkie lekcje odbywają się w jednej klasie poza wychowaniem fizycznym, na które uczniowie udają się do sali rehabilitacyjnej. Poza nauczycielami, którzy są wyjątkowo oddani uczniom, z klasą stale przebywają asystenci służący pomocą w każdej wykonywanej czynności podczas lekcji i przerw, pomagają w samoobsłudze oraz tworzą tak ważną dla uczniów atmosferę bezpieczeństwa.

Młodzież realizuje program Szkoły Przysposabiającej do Pracy i uczy się przedmiotów:

  • przysposobienie do pracy
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • plastyka
  • muzyka
  • wychowanie fizyczne
  • religia

oraz ma następujące zajęcia rewalidacyjne:

  • rewalidacja ogólnorozwojowa
  • rewalidacja zawodowa
  • zajęcia kształtujące kreatywność
  • logopedia

Wszystkie te zajęcia są odpowiednio dostosowane do możliwości uczniów z czterokończynowym porażeniem i dużą spastycznością. Poza lekcjami uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu społeczności szkolnej: biorą udział w akademiach, szkolnych zabawach, uroczystościach ogólnoszkolnych i klasowych, co w znacznym stopniu wpływa na ich poczucie własnej wartości i sprzyja integracji.

Klasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkichKlasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zabawa studniówkowa:

Klasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkichKlasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkichKlasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich

Klasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkichKlasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkichKlasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich

Klasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkichKlasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkichKlasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich

Klasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkichKlasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkichKlasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich

Klasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkichKlasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkichKlasa dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich

Naszym uczniom organizujemy wyjścia o różnorodnej tematyce, dzięki którym mogą poznawać świat wielozmysłowo, nie tylko okolicę, ale też miejsca, do których nie mieliby często dostępu.

Opracowanie: Joanna Nowicka-Baran

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40