Kalendarz Roku Szkolnego 2017/18

Semestr I - 4.09.2017r. – 26.01.2018r.
Semestr II - 12.02.2018r. – 22.06.2018r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydak.– wychow. 4 września 2017r.
Zebranie z rodzicami 20 października 2017 r.
Uzupełnienie tabel z uczniami zagrożonymi do 08 grudnia 2017r.
Poinformowanie uczniów i rodziców  o zagrażającej ocenie niedostatecznej lub braku klasyfikacji do 15 grudnia 2017r.
Wystawienie propozycji ocen  z poszczególnych przedmiotów za I semestr  we wszystkich klasach do 22 grudnia 2017r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 1 stycznia 2018r.
Wystawienie ocen za I semestr do 17 stycznia 2018r.
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr 24 stycznia 2018r.
Koniec I semestru 26 stycznia 2018r.
Zabawa „studniówkowa” 26 stycznia 2018r.
Ferie zimowe 27 stycznia – 11 lutego 2018r.
Rada pedagogiczna plenarna 14 lutego 2018r.
Zebranie z rodzicami 16 lutego 2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 03 kwietnia 2018r.
Uzupełnienie tabel z uczniami zagrożonymi do 28 kwietnia 2018r.
Poinformowanie uczniów i rodziców o zagrażającej ocenie niedostatecznej lub braku klasyfikacji do 11 maja 2018r.
Wystawienie propozycji ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów we wszystkich klasach do 18 maja 2018r.
Zebranie z rodzicami (Szkoła Branżowa) 25 maja 2018r.
Zebranie z rodzicami z piknikiem rodzinnym- Szkoła Przysposabiająca do ustalenia
Wystawienie ocen końcowych do 8 czerwca 2018r.
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 13 czerwca 2018r.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (nowa podstawa programowa)

19 czerwca 2018r.  (godzina zostanie ustalona przez OKE) - etap pisemny

od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. - etap praktyczny

Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/2018 21 czerwca 2018r. (termin może się zmienić)
Zakończenie rocznych zajęć dydakt – wychow. 22 czerwca 2018r.
Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół 27 sierpnia 2018r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • 30-10-2017 (poniedziałek)
  • 31-10-2017 (wtorek)
  • 30-04-2018 (poniedziałek)
  • 2-05-2018 (środa)
  • 4-05-2018 (piątek)
  • 1-06-2018 (piątek) po Bożym Ciele

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40