Kadra

Kadra Kierownicza

Dyrektor Andrzej Berbeć

Dyrektor Marcin RakowskiDyrektor Marta Mendelska

Kierownik Wiesława Smala

Kadra pedagogiczna

W roku szkolnym 2019/2020 kadrę pedagogiczną stanowi 114 nauczycieli i wychowawców. Jest to zgrany i twórczy zespół pedagogów oddanych całym sercem młodzieży specjalnej troski. Wysoki poziom kwalifikacji, ogromna wiedza i doświadczenie w pracy z młodzieżą sprawia, że nasz Ośrodek jest jednym z wiodących w regionie, a nawet w kraju. Udział naszych uczniów w różnego rodzaju konkursach, przeglądach, zawodach sportowych itd. oraz zdobywanie przez nich nagród i wyróżnień jest tego najlepszym dowodem. O wysokim poziomie kształcenia świadczą również wyniki egzaminów zewnętrznych, które nie odbiegają znacząco od tych w szkolnictwie masowym. Największym naszym sukcesem są ci wychowankowie, którzy po ukończeniu nauki w szkole odnajdują swoje miejsce w społeczeństwie - zakładają rodziny i podejmują stałą pracę zarobkową. Jak wynika z poniższego zestawienia już ponad połowa naszych nauczycieli uzyskała najwyższy stopień awansu zawodowego, tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Stopień awansu

zawodowego

Liczba nauczycieli
Dyplomowany 81
Mianowany 23
Kontraktowy 9
Stażysta 1
Ogółem 114

Kadra pedagogiczna SOSW nr 1 w Lublinie

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40