Internat w ramach SzPZ

Jak realizujemy działania promujące zdrowie?

Szkoła Promująca ZdrowieInternat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, w czerwcu 2015 roku, rozpoczął okres przygotowawczy do wstąpienia do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin i nadania Miejskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W tym okresie nasza placówka podejmuje działania zgodne z koncepcją i zasadami tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie. Działania w ramach SzPZ realizowane są na terenie internatu i adresowane do wychowanków, rodziców, wychowawców oraz pracowników niepedagogicznych.

Powołano  Zespół do Spraw Promocji Zdrowia. W skład zespołu wchodzą:

Dorota Mazurek - koordynator

Członkowie zespołu:

Karolina Barańska
Barbara Guz
Mariusz Kowalczyk
Elżbieta Łazarewicz
Beata Mełgieś
Anna Mirosław
Dorota Pawelec
Jarosław Rejak
Katarzyna Murat

Dorota MazurekKarolina BarańskaBarbara GuzMariusz KowalczykElżbieta ŁazarewiczBeata MełgieśAnna MirosławDorota PawelecJarosław RejakKatarzyna Murat

Jesteśmy placówką, która od wielu lat podejmuje liczne działania w zakresie promowania zdrowego stylu życia, przeciwdziałania nałogom i ryzykownym zachowaniom młodzieży. Szerokie spektrum naszych działań prozdrowotnych wynika w dużej mierze z charakteru placówki oraz specyficznych potrzeb.

Działania te są systematycznie prowadzone w ramach istniejących zespołów i kół zainteresowań:

 • Zespół ds. Profilaktyki
 • Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Koło Ekologiczne
 • Koło Sportowe
 • Koło Młodej Gosposi
 • Koło PCK
 • Koło Teatralne
 • Klub Kibica   
 • Akademia Zdrowia

Aby w pełni przybliżyć młodzieży ideę zdrowego stylu życia, zespoły i koła zainteresowań prowadzą swoją działalność z wykorzystaniem różnorodnych, ciekawych metod i form pracy:

 • apele tematyczne
 • spektakle profilaktyczne
 • akcje profilaktyczne
 • happeningi
 • spotkania ze specjalistami
 • warsztaty kulinarne
 • spotkania ze sportowcami
 • udział w pozaszkolnych imprezach sportowych
 • turnieje sportowe
 • konkursy
 • akcje proekologiczne
 • wolontariat
 • kiermasze

Wychowankowie naszego Ośrodka biorą także aktywny udział w rządowych, ogólnopolskich programach i projektach. Są to między innymi:

1. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

2. „Trzymaj formę”

3. „Rowerowa szkoła”

4. „Kibicuj bezpiecznie”

5. „Sport szkolny”

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40