Patron

maria grzegorzewskaMaria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888 r. w podwarszawskiej wsi Wołucza. Jej rodzicami byli Adolf i Felicja z Bohdanowiczów Grzegorzewscy. Niewątpliwy wpływ na kształtowanie się osobowości Marii Grzegorzewskiej miał okres dzieciństwa spędzony na wsi, głębokie zainteresowanie sprawami ludzi wiejskich, przyrodą i jej prawami, a także rodzinne tradycje patriotyczne i niepodległościowe oraz piękny przykład jej rodziców, głęboko związanych z otaczającym ich środowiskiem, odpowiedzialnych za ludzi, którymi kierowali.

W 1907 r. ukończyła prywatną żeńską szkołę pani Pauliny Hewelke, a w 1908 r. zdała egzamin nauczycielski uprawniający do udzielania prywatnych lekcji. W 1909 r. podjęła studia na wydziale przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z uwagi na stan zdrowia przerwała studia i w 1913 r. wyjechała do Brukseli, gdzie zaczęła studiować wiedzę o rozwoju i nauczaniu dzieci w Międzynarodowym Fakultecie Pedagogicznym kierowanym przez naszą rodaczkę Józefę Joteyko. W 1916 r. na paryskiej Sorbonie uzyskała tytuł doktora filozofii.
W Paryżu podjęła także ważną życiową decyzję - postanowiła poświęcić się pracy nad upośledzonymi. Ujęła to potem w słowach: Wyrównanie krzywd upośledzonych i niedostosowanych stało się nakazem mego życia”. W 1919 r. wróciła do kraju by rozpocząć pracę w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w charakterze referenta do spraw szkolnictwa specjalnego, który to referat przekształcony został w Wydział Szkolnictwa Specjalnego.
Maria Grzegorzewska tworzyła podstawy pedagogiki specjalnej jako gałęzi nauk pedagogicznych. W latach 1922-23 powstał Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, którego została dyrektorem. Instytut ten dawał studentom nie tylko wiedzę zawodową, ale wzbogacał także ich kulturę, ukazywał wartość i charakter służby społecznej. W okresie międzywojennym założyła pismo Szkoła Specjalna, którym kierowała.
Prowadziła aktywną działalność naukową. W czasie okupacji jako nauczycielka szkoły specjalnej prowadziła tajne nauczanie. Pod pseudonimem Narcyza prowadziła działalność konspiracyjną w Armii Krajowej. Brała udział w Powstaniu Warszawskim. W sierpniu 1944 r. trafiła do obozu w Pruszkowie, skąd po krótkim pobycie udało się jej uciec. Po zakończeniu wojny kontynuowała działalność w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej.
Przedmiotem jej prac, trosk i starań były przede wszystkim dzieci niepełnosprawne, kalekie, upośledzone umysłowo, dla nich żądała uczestnictwa we wszystkim co ludzkie. Dominującym motywem jej działalności i dewizą życia było hasło: Nie ma kaleki - jest człowiek”. Pozostawiła po sobie bogatą spuściznę naukową. Jej bibliografia liczy 151 pozycji.
W dowód zasług odznaczona została orderami i odznaczeniami państwowymi. Zmarła w nocy z 6 na 7 maja 1967 r.
Dziś Maria Grzegorzewska patronuje wielu placówkom wychowawczym w Polsce.

 

 

 

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40