Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego HandluWspólnie z członkami Młodzieżowej Rady Internatu we wrześniu 2014 roku włączyliśmy się w realizację międzynarodowego projektu Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”. Głównym organizatorem projektu jest Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu " Trzeci Świat i My".
Jest to międzynarodowy, pilotażowy projekt edukacyjno-aktywizujący dla szkół, poruszający kwestie niesprawiedliwości społecznej i dyskryminacji ekonomicznej w zglobalizowanych łańcuchach dostaw.  Celem projektu jest podniesienie wiedzy nt. warunków pracy w krajach Południa, kształtowanie świadomości konsumenckiej i postaw obywatelskich, aktywizacja dzieci i młodzieży oraz samorządów i spółdzielni uczniowskich do działań na rzecz sprawiedliwszego świata i odpowiedzialnej konsumpcji.

Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego HandluSzkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego HandluSzkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego HandluSzkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego HandluSzkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

W tym roku – zgodnie z zaleceniami organizatorów - szczególnie dużo mówiliśmy o idei sprawiedliwego handlu - fair trade. Główne założenia Sprawiedliwego Handlu to oferowanie lepszych warunków handlowych oraz ochrona praw nieuprzywilejowanych producentów i pracowników z krajów Globalnego Południa. Poza uczciwą ceną, producenci otrzymują od partnerów handlowych wsparcie, aby móc prowadzić swoją działalność w sposób zrównoważony, bezpieczny dla ludzi i środowiska oraz rozwijać swoją społeczność na zasadach demokratycznych. Konsumentom w krajach wysoko rozwiniętych, także w Polsce, Sprawiedliwy Handel pozwala kupować produkty, które gwarantują, że ludzie, którzy pracowali przy ich powstawaniu, byli uczciwie traktowani i wynagradzani.
W dniach 17-23 listopada 2014r.obchodziliśmy Tydzień Edukacji Globalnej. Z tej okazji w ramach projektu wspólnie z Fundacją - Koalicja Sprawiedliwego Handlu-realizowaliśmy szereg inicjatyw - nie tylko na terenie Ośrodka, ale także poza nim:

1. PREZENTACJA MULTIMEDLIALNA
 Prezentacja przygotowana przez panią Joannę Bidyńską dla mieszkańców internatu przedstawiała głównie aspekty związane z produkcją żywności. Omawiając łańcuch produkcji towarów w fair trade, pani Asia uświadomiła młodzieży jak  ważne znaczenie ma certyfikat SH, który daje  gwarancję, że  produkcja i sprzedaż towarów odbywa się zgodnie zasadami szacunku, równouprawnienia i uczciwego wynagrodzenia pracowników.

2. PROMOCJA W DELIKATESACH ALMA
Młodzież z Młodzieżowej Rady Internatu pod kierunkiem pani Marii Furtak rozdawała ulotki informujące o zaletach produktów fair trade w CH OLIMP oraz zachęcała klientów delikatesów ALMA do zakupu produktów sprawiedliwego handlu.

3. DEGUSTACJA PRODUKTÓW FAIR TRADE
Wszyscy mieszkańcy internatu oraz wychowawcy zostali zaproszeni na degustację produktów, o których mowa w trwającym tygodniu. Była herbata, kawa, cukier, czekolada, ciastka z kakao ze znakiem Fairtrade. Podczas degustacji przypominaliśmy sobie zasady sprawiedliwego handlu i rozsmakowywaliśmy się w intensywnych aromatach gorących napojów.

4. KONKURS
Jedną z atrakcji przygotowaną przez inicjatorów przedsięwzięć był konkurs krzyżówkowy, w którym nagrodą dla wylosowanego zwycięzcy były czekolady i herbata Fairtrade.

5. ZAJĘCIA PODSMOWUJĄCE TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ
Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego HandluPodsumowanie działań podjętych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej odbyło się w grupie ściśle objętej Projektem. Młodzież utrwalała sobie znaki fairtrade oraz przekonywała swoich rówieśników do odpowiedzialności podczas codziennych zakupów.    
Kolejnym przedsięwzięciem poza Tygodniem Edukacji Globalnej były obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu – pod hasłem BĄDŹ ZMIANĄ. Świat zmieniają konsumenci, którzy w trakcie zakupów sięgają właśnie po produkty Sprawiedliwego Handlu. Dzięki temu można realizować wizję świata opartą na bardziej zrównoważonym i sprawiedliwym rozwoju oraz pomóc w ten sposób drobnym wytwórcom i pracownikom najemnym z krajów rozwijających się, dzięki czemu mogą oni żyć godnie i utrzymywać się z pracy własnych rąk. Konsumentów wspierających Sprawiedliwy Handel jest z roku na rok coraz więcej. W 2014 roku łączna sprzedaż produktów Sprawiedliwego Handlu na świecie wyniosła ponad 6 mld euro i ma tendencję wzrostową. W Polsce sprzedaż przekroczyła równowartość 2 mln euro. Nasza młodzież namalowała kredami na placu przed Ośrodkiem plakat informujący o tym wydarzeniu a oprócz tego przypomniała sobie znak firmujący to wydarzenie i zapraszała do zakupów produktów ze znakiem Fair Trade.

Dopełnieniem Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu była ścienna gazetka z informacjami i ulotkami nt. idei Fair Trade umieszczona na tablicy Młodzieżowej Rady Internatu.Wszystkie działania realizowane przez młodzież i koordynowane przez wychowawców były na bieżąco opisywane na fanpage’u Ośrodka, na portalu facebook oraz przesyłane do organizatorów projektu.
 

Opracowanie: J.Bidyńska, M.Furtak

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy